Oblíbené moduly

Modul Kategorie Zobrazeno Použito
Views Zobrazení 10 741 11
Token Pomůcky, Pravidla 7 489 11
Path SEO 7 107 11
Pathauto SEO 7 100 11
IMCE Soubory 6 860 11
Help Administrace 3 696 11
Locale Lokalizace 3 410 11
Menu Podmíněná navigace 3 311 11
Taxonomy Kategorie 3 271 11
Contact Pošta 2 989 11
Update status Bezpečnost 4 845 10
Captcha Bezpečnost 13 882 9
Content Construction Kit (CCK) CCK 5 798 9
Upload Soubory 4 946 9
Search Pomůcky 4 877 9
Comment Obsah 4 597 9
Ping Pomůcky 3 716 9
Statistics Statistika 2 690 9
FCKeditor Editory a filtry, Soubory 15 116 8
Custom Filter Pomůcky 4 922 8
Administration menu Administrace, Navigace, Pomůcky, Vývoj 10 021 7
Image Média 8 903 7
Lightbox2 Zobrazení 7 777 7
DB Maintenance Administrace 5 067 7
Database logging Administrace 2 670 7
PHP filter Pomůcky 7 603 6
External Links JavaScript, Vzhled 4 087 6
SWF Tools Pomůcky 10 753 5
Transliteration Lokalizace, Pomůcky, SEO 8 723 5
XML Sitemap SEO 5 087 5
Update status advanced settings Administrace 4 992 5
Flash Node Média 4 856 5
Upload path Soubory 3 420 5
Tracker Zobrazení 3 131 5
Statistics Advanced Settings Statistika 2 157 5
Webform Obsah 9 670 4
Date Administrace, CCK 7 510 4
Image Assist Pomůcky 7 062 4
Forum Obsah 5 532 4
ImageField Média 5 028 4
Themer Vzhled 3 491 4
Browscap Statistika 2 912 4
Profile Uživatelé 2 401 4
Scheduler Obsah, Pomůcky, Publikování, Zobrazení 7 010 3
Site map SEO, Zobrazení 6 477 3
Upgrade status Administrace 4 871 3
GetID3 Soubory 4 588 3
FileField Soubory 4 544 3
Secure Pages Bezpečnost 3 491 3
Secure Pages Hijack Prevention Bezpečnost 3 226 3
Alternate Login Uživatelé 2 657 3
CKEditor Editory a filtry, Soubory 16 291 2
ImageCache Pomůcky 7 296 2
Rules Pomůcky, Pravidla, Vývoj 7 131 2
Comment Mail Pomůcky 6 848 2
Advanced help Administrace 6 237 2
Workflow-ng Pomůcky 5 842 2
Internationalization Lokalizace 5 834 2
jQuery UI JavaScript 5 389 2
Views Custom Field Zobrazení 5 241 2
Plugin Manager Administrace 5 075 2
Book Obsah, Vstup a výstup 5 064 2
Content translation Lokalizace 4 897 2
ImageAPI Pomůcky 4 679 2
Menu Breadcrumb Navigace 4 629 2
Phone (CCK) Obsah 4 587 2
Noindex External Links Editory a filtry, SEO 4 384 2
CAPTCHA Pack Bezpečnost 4 377 2
Taxonomy Breadcrumb Kategorie, Navigace 4 346 2
Link Obsah 4 135 2
Auto Expire Pomůcky 3 862 2
Autocomplete Widgets for CCK Text and Number CCK 3 850 2
Language icons Lokalizace 3 752 2
SMTP Authentication Support Administrace 3 725 2
Publish Content Obsah, Oprávnění 3 709 2
RealName Uživatelé 3 557 2
Computed Field CCK 3 482 2
Email Field CCK 3 412 2
ThemeKey Vzhled 2 611 2
Wysiwyg Editory a filtry, Integrace 3. stran 8 327 1
Open Flash Chart API Integrace 3. stran, Obsah, Zobrazení 8 061 1
Views Bulk Operations (VBO) Administrace, Zobrazení 7 403 1
Poormanscron Administrace 7 154 1
Menu Trails Kategorie, Navigace, Vzhled 6 699 1
Countdown Pomůcky 6 147 1
Calendar Publikování, Události, Zobrazení 6 100 1
Nice Menus Pomůcky 5 222 1
Admin Role Administrace, Oprávnění 5 052 1
Better Formats Editory a filtry, Oprávnění 4 994 1
Menu Block Kategorie, Podmíněná navigace 4 897 1
Views Group By Zobrazení 4 819 1
Color Zobrazení 4 645 1
IMCE Wysiwyg API bridge Soubory 4 637 1
Taxonomy Menu Kategorie, Navigace 4 591 1
FileField Paths Soubory 4 455 1
jQuery plugins JavaScript 4 116 1
Office Hours Obsah 3 667 1
Syslog Administrace 3 665 1
jQuery Map Hilight JavaScript 3 586 1
Last Node Zobrazení 3 539 1
Internationalization Views Lokalizace 3 418 1
Web Links Obsah 3 399 1
Site Documentation Administrace 3 399 1
Localizer Lokalizace 3 045 1
Collapsible Text Editory a filtry, JavaScript 2 979 1
Menu Subtree Permissions Navigace, Oprávnění 2 736 1
Pagination Stránkování 2 688 1
Taxonomy Theme Vzhled 2 657 1
Poll Hodnocení 1 487 1