Oblíbené moduly

Modul Kategorie Zobrazeno Použito
Views Zobrazení 9 100 11
Token Pomůcky, Pravidla 6 304 11
Path SEO 6 065 11
IMCE Soubory 6 044 11
Pathauto SEO 5 908 11
Menu Podmíněná navigace 2 984 11
Taxonomy Kategorie 2 853 11
Help Administrace 2 831 11
Locale Lokalizace 2 749 11
Contact Pošta 2 711 11
Update status Bezpečnost 4 131 10
Captcha Bezpečnost 10 485 9
Content Construction Kit (CCK) CCK 5 197 9
Upload Soubory 4 317 9
Search Pomůcky 3 896 9
Comment Obsah 3 805 9
Ping Pomůcky 3 083 9
Statistics Statistika 2 405 9
FCKeditor Editory a filtry, Soubory 13 455 8
Custom Filter Pomůcky 4 163 8
Administration menu Administrace, Navigace, Pomůcky, Vývoj 7 630 7
Image Média 7 624 7
Lightbox2 Zobrazení 6 572 7
DB Maintenance Administrace 4 291 7
Database logging Administrace 2 324 7
PHP filter Pomůcky 5 917 6
External Links JavaScript, Vzhled 3 140 6
SWF Tools Pomůcky 9 499 5
Transliteration Lokalizace, Pomůcky, SEO 7 213 5
XML Sitemap SEO 4 194 5
Flash Node Média 3 980 5
Update status advanced settings Administrace 3 784 5
Upload path Soubory 2 861 5
Tracker Zobrazení 2 620 5
Statistics Advanced Settings Statistika 1 913 5
Webform Obsah 8 642 4
Date Administrace, CCK 6 169 4
Image Assist Pomůcky 5 565 4
Forum Obsah 4 686 4
ImageField Média 4 047 4
Themer Vzhled 2 850 4
Browscap Statistika 2 658 4
Profile Uživatelé 2 099 4
Scheduler Obsah, Pomůcky, Publikování, Zobrazení 5 638 3
Site map SEO, Zobrazení 4 729 3
Upgrade status Administrace 3 965 3
GetID3 Soubory 3 959 3
FileField Soubory 3 914 3
Secure Pages Bezpečnost 2 880 3
Secure Pages Hijack Prevention Bezpečnost 2 582 3
Alternate Login Uživatelé 2 287 3
CKEditor Editory a filtry, Soubory 14 053 2
ImageCache Pomůcky 5 657 2
Rules Pomůcky, Pravidla, Vývoj 5 590 2
Comment Mail Pomůcky 5 256 2
Internationalization Lokalizace 5 038 2
Advanced help Administrace 4 974 2
Workflow-ng Pomůcky 4 669 2
jQuery UI JavaScript 4 638 2
Views Custom Field Zobrazení 4 238 2
Content translation Lokalizace 4 172 2
Plugin Manager Administrace 4 141 2
Book Obsah, Vstup a výstup 4 074 2
Menu Breadcrumb Navigace 3 969 2
Noindex External Links Editory a filtry, SEO 3 774 2
Taxonomy Breadcrumb Kategorie, Navigace 3 754 2
Phone (CCK) Obsah 3 726 2
ImageAPI Pomůcky 3 592 2
CAPTCHA Pack Bezpečnost 3 456 2
Auto Expire Pomůcky 3 398 2
Link Obsah 3 346 2
Autocomplete Widgets for CCK Text and Number CCK 3 268 2
Language icons Lokalizace 3 141 2
RealName Uživatelé 3 118 2
Publish Content Obsah, Oprávnění 3 029 2
Computed Field CCK 3 017 2
Email Field CCK 2 934 2
SMTP Authentication Support Administrace 2 847 2
ThemeKey Vzhled 2 121 2
Wysiwyg Editory a filtry, Integrace 3. stran 6 891 1
Open Flash Chart API Integrace 3. stran, Obsah, Zobrazení 6 371 1
Views Bulk Operations (VBO) Administrace, Zobrazení 5 951 1
Poormanscron Administrace 5 856 1
Menu Trails Kategorie, Navigace, Vzhled 5 076 1
Countdown Pomůcky 5 000 1
Calendar Publikování, Události, Zobrazení 4 865 1
Nice Menus Pomůcky 4 439 1
Menu Block Kategorie, Podmíněná navigace 4 182 1
Better Formats Editory a filtry, Oprávnění 4 108 1
IMCE Wysiwyg API bridge Soubory 4 085 1
Admin Role Administrace, Oprávnění 3 976 1
Taxonomy Menu Kategorie, Navigace 3 939 1
Views Group By Zobrazení 3 932 1
Color Zobrazení 3 876 1
FileField Paths Soubory 3 839 1
jQuery plugins JavaScript 3 535 1
jQuery Map Hilight JavaScript 3 260 1
Office Hours Obsah 3 020 1
Internationalization Views Lokalizace 2 843 1
Last Node Zobrazení 2 785 1
Web Links Obsah 2 774 1
Syslog Administrace 2 712 1
Collapsible Text Editory a filtry, JavaScript 2 598 1
Localizer Lokalizace 2 545 1
Site Documentation Administrace 2 515 1
Pagination Stránkování 2 424 1
Menu Subtree Permissions Navigace, Oprávnění 2 342 1
Taxonomy Theme Vzhled 2 141 1
Poll Hodnocení 1 339 1