Oblíbené moduly

Modul Kategorie Zobrazeno Použito
Views Zobrazení 10 521 11
Token Pomůcky, Pravidla 7 391 11
Path SEO 6 981 11
Pathauto SEO 6 953 11
IMCE Soubory 6 780 11
Help Administrace 3 593 11
Locale Lokalizace 3 348 11
Menu Podmíněná navigace 3 292 11
Taxonomy Kategorie 3 230 11
Contact Pošta 2 971 11
Update status Bezpečnost 4 776 10
Captcha Bezpečnost 13 372 9
Content Construction Kit (CCK) CCK 5 747 9
Upload Soubory 4 906 9
Search Pomůcky 4 788 9
Comment Obsah 4 502 9
Ping Pomůcky 3 663 9
Statistics Statistika 2 676 9
FCKeditor Editory a filtry, Soubory 14 911 8
Custom Filter Pomůcky 4 859 8
Administration menu Administrace, Navigace, Pomůcky, Vývoj 9 688 7
Image Média 8 739 7
Lightbox2 Zobrazení 7 605 7
DB Maintenance Administrace 4 983 7
Database logging Administrace 2 661 7
PHP filter Pomůcky 7 383 6
External Links JavaScript, Vzhled 3 948 6
SWF Tools Pomůcky 10 587 5
Transliteration Lokalizace, Pomůcky, SEO 8 578 5
XML Sitemap SEO 4 982 5
Update status advanced settings Administrace 4 822 5
Flash Node Média 4 725 5
Upload path Soubory 3 364 5
Tracker Zobrazení 3 096 5
Statistics Advanced Settings Statistika 2 143 5
Webform Obsah 9 557 4
Date Administrace, CCK 7 345 4
Image Assist Pomůcky 6 841 4
Forum Obsah 5 427 4
ImageField Média 4 897 4
Themer Vzhled 3 431 4
Browscap Statistika 2 897 4
Profile Uživatelé 2 383 4
Scheduler Obsah, Pomůcky, Publikování, Zobrazení 6 903 3
Site map SEO, Zobrazení 6 287 3
Upgrade status Administrace 4 778 3
GetID3 Soubory 4 513 3
FileField Soubory 4 475 3
Secure Pages Bezpečnost 3 426 3
Secure Pages Hijack Prevention Bezpečnost 3 165 3
Alternate Login Uživatelé 2 624 3
CKEditor Editory a filtry, Soubory 15 589 2
ImageCache Pomůcky 7 060 2
Rules Pomůcky, Pravidla, Vývoj 6 974 2
Comment Mail Pomůcky 6 605 2
Advanced help Administrace 6 057 2
Internationalization Lokalizace 5 745 2
Workflow-ng Pomůcky 5 703 2
jQuery UI JavaScript 5 299 2
Views Custom Field Zobrazení 5 120 2
Plugin Manager Administrace 4 966 2
Book Obsah, Vstup a výstup 4 934 2
Content translation Lokalizace 4 816 2
ImageAPI Pomůcky 4 548 2
Menu Breadcrumb Navigace 4 537 2
Phone (CCK) Obsah 4 481 2
Noindex External Links Editory a filtry, SEO 4 339 2
Taxonomy Breadcrumb Kategorie, Navigace 4 293 2
CAPTCHA Pack Bezpečnost 4 268 2
Link Obsah 4 069 2
Auto Expire Pomůcky 3 836 2
Autocomplete Widgets for CCK Text and Number CCK 3 776 2
Language icons Lokalizace 3 679 2
Publish Content Obsah, Oprávnění 3 657 2
SMTP Authentication Support Administrace 3 598 2
RealName Uživatelé 3 536 2
Computed Field CCK 3 439 2
Email Field CCK 3 363 2
ThemeKey Vzhled 2 567 2
Wysiwyg Editory a filtry, Integrace 3. stran 8 174 1
Open Flash Chart API Integrace 3. stran, Obsah, Zobrazení 7 843 1
Views Bulk Operations (VBO) Administrace, Zobrazení 7 247 1
Poormanscron Administrace 6 976 1
Menu Trails Kategorie, Navigace, Vzhled 6 447 1
Countdown Pomůcky 6 014 1
Calendar Publikování, Události, Zobrazení 5 935 1
Nice Menus Pomůcky 5 150 1
Admin Role Administrace, Oprávnění 4 915 1
Better Formats Editory a filtry, Oprávnění 4 885 1
Menu Block Kategorie, Podmíněná navigace 4 808 1
Views Group By Zobrazení 4 731 1
IMCE Wysiwyg API bridge Soubory 4 562 1
Color Zobrazení 4 560 1
Taxonomy Menu Kategorie, Navigace 4 531 1
FileField Paths Soubory 4 375 1
jQuery plugins JavaScript 4 063 1
Office Hours Obsah 3 606 1
jQuery Map Hilight JavaScript 3 570 1
Syslog Administrace 3 537 1
Last Node Zobrazení 3 439 1
Internationalization Views Lokalizace 3 347 1
Web Links Obsah 3 345 1
Site Documentation Administrace 3 281 1
Localizer Lokalizace 2 985 1
Collapsible Text Editory a filtry, JavaScript 2 962 1
Menu Subtree Permissions Navigace, Oprávnění 2 699 1
Pagination Stránkování 2 670 1
Taxonomy Theme Vzhled 2 609 1
Poll Hodnocení 1 477 1