Oblíbené moduly

Modul Kategorie Zobrazeno Použito
Views Zobrazení 7 030 11
IMCE Soubory 4 765 11
Path SEO 4 642 11
Token Pomůcky, Pravidla 4 588 11
Pathauto SEO 4 308 11
Menu Podmíněná navigace 2 336 11
Taxonomy Kategorie 2 205 11
Contact Pošta 2 177 11
Locale Lokalizace 1 857 11
Help Administrace 1 852 11
Update status Bezpečnost 3 051 10
Captcha Bezpečnost 9 375 9
Content Construction Kit (CCK) CCK 4 293 9
Upload Soubory 3 321 9
Comment Obsah 2 738 9
Search Pomůcky 2 655 9
Ping Pomůcky 2 265 9
Statistics Statistika 1 922 9
FCKeditor Editory a filtry, Soubory 11 012 8
Custom Filter Pomůcky 3 058 8
Image Média 5 823 7
Administration menu Administrace, Navigace, Pomůcky, Vývoj 4 924 7
Lightbox2 Zobrazení 4 887 7
DB Maintenance Administrace 3 143 7
Database logging Administrace 1 784 7
PHP filter Pomůcky 3 970 6
External Links JavaScript, Vzhled 2 062 6
SWF Tools Pomůcky 6 531 5
Transliteration Lokalizace, Pomůcky, SEO 5 109 5
Flash Node Média 2 752 5
XML Sitemap SEO 2 715 5
Update status advanced settings Administrace 2 370 5
Upload path Soubory 2 165 5
Tracker Zobrazení 1 912 5
Statistics Advanced Settings Statistika 1 519 5
Webform Obsah 7 228 4
Date Administrace, CCK 4 374 4
Image Assist Pomůcky 3 730 4
Forum Obsah 3 477 4
ImageField Média 2 883 4
Browscap Statistika 2 228 4
Themer Vzhled 2 013 4
Profile Uživatelé 1 608 4
Scheduler Obsah, Pomůcky, Publikování, Zobrazení 4 031 3
GetID3 Soubory 3 059 3
Site map SEO, Zobrazení 2 932 3
FileField Soubory 2 880 3
Upgrade status Administrace 2 693 3
Secure Pages Bezpečnost 2 014 3
Secure Pages Hijack Prevention Bezpečnost 1 751 3
Alternate Login Uživatelé 1 739 3
CKEditor Editory a filtry, Soubory 11 142 2
Internationalization Lokalizace 3 835 2
ImageCache Pomůcky 3 807 2
Rules Pomůcky, Pravidla, Vývoj 3 734 2
jQuery UI JavaScript 3 557 2
Comment Mail Pomůcky 3 448 2
Advanced help Administrace 3 392 2
Workflow-ng Pomůcky 3 225 2
Content translation Lokalizace 3 064 2
Menu Breadcrumb Navigace 3 054 2
Views Custom Field Zobrazení 3 004 2
Taxonomy Breadcrumb Kategorie, Navigace 2 949 2
Book Obsah, Vstup a výstup 2 938 2
Plugin Manager Administrace 2 926 2
Auto Expire Pomůcky 2 723 2
Noindex External Links Editory a filtry, SEO 2 698 2
CAPTCHA Pack Bezpečnost 2 647 2
Phone (CCK) Obsah 2 610 2
Autocomplete Widgets for CCK Text and Number CCK 2 479 2
RealName Uživatelé 2 416 2
ImageAPI Pomůcky 2 381 2
Link Obsah 2 320 2
Computed Field CCK 2 295 2
Language icons Lokalizace 2 203 2
Email Field CCK 2 195 2
Publish Content Obsah, Oprávnění 2 140 2
SMTP Authentication Support Administrace 1 974 2
ThemeKey Vzhled 1 452 2
Wysiwyg Editory a filtry, Integrace 3. stran 4 989 1
Open Flash Chart API Integrace 3. stran, Obsah, Zobrazení 4 388 1
Poormanscron Administrace 4 288 1
Views Bulk Operations (VBO) Administrace, Zobrazení 4 087 1
Countdown Pomůcky 3 619 1
Nice Menus Pomůcky 3 472 1
Calendar Publikování, Události, Zobrazení 3 301 1
Menu Block Kategorie, Podmíněná navigace 3 240 1
IMCE Wysiwyg API bridge Soubory 3 177 1
Menu Trails Kategorie, Navigace, Vzhled 3 125 1
Taxonomy Menu Kategorie, Navigace 3 096 1
Color Zobrazení 2 956 1
Better Formats Editory a filtry, Oprávnění 2 905 1
FileField Paths Soubory 2 893 1
jQuery Map Hilight JavaScript 2 765 1
Admin Role Administrace, Oprávnění 2 751 1
jQuery plugins JavaScript 2 745 1
Views Group By Zobrazení 2 727 1
Office Hours Obsah 2 102 1
Collapsible Text Editory a filtry, JavaScript 2 003 1
Pagination Stránkování 1 957 1
Internationalization Views Lokalizace 1 945 1
Last Node Zobrazení 1 913 1
Web Links Obsah 1 865 1
Localizer Lokalizace 1 824 1
Syslog Administrace 1 755 1
Menu Subtree Permissions Navigace, Oprávnění 1 646 1
Site Documentation Administrace 1 600 1
Taxonomy Theme Vzhled 1 488 1
Poll Hodnocení 1 114 1