Oblíbené moduly

Modul Kategorie Zobrazeno Použito
Views Zobrazení 7 683 11
IMCE Soubory 5 226 11
Path SEO 5 087 11
Token Pomůcky, Pravidla 5 060 11
Pathauto SEO 4 777 11
Menu Podmíněná navigace 2 596 11
Taxonomy Kategorie 2 395 11
Contact Pošta 2 375 11
Locale Lokalizace 2 126 11
Help Administrace 2 059 11
Update status Bezpečnost 3 392 10
Captcha Bezpečnost 9 748 9
Content Construction Kit (CCK) CCK 4 589 9
Upload Soubory 3 645 9
Comment Obsah 3 044 9
Search Pomůcky 2 920 9
Ping Pomůcky 2 490 9
Statistics Statistika 2 097 9
FCKeditor Editory a filtry, Soubory 11 789 8
Custom Filter Pomůcky 3 399 8
Image Média 6 368 7
Administration menu Administrace, Navigace, Pomůcky, Vývoj 5 588 7
Lightbox2 Zobrazení 5 386 7
DB Maintenance Administrace 3 521 7
Database logging Administrace 1 966 7
PHP filter Pomůcky 4 477 6
External Links JavaScript, Vzhled 2 355 6
SWF Tools Pomůcky 7 844 5
Transliteration Lokalizace, Pomůcky, SEO 5 698 5
XML Sitemap SEO 3 246 5
Flash Node Média 3 091 5
Update status advanced settings Administrace 2 752 5
Upload path Soubory 2 366 5
Tracker Zobrazení 2 098 5
Statistics Advanced Settings Statistika 1 677 5
Webform Obsah 7 641 4
Date Administrace, CCK 4 914 4
Image Assist Pomůcky 4 198 4
Forum Obsah 3 754 4
ImageField Média 3 189 4
Browscap Statistika 2 395 4
Themer Vzhled 2 257 4
Profile Uživatelé 1 753 4
Scheduler Obsah, Pomůcky, Publikování, Zobrazení 4 529 3
GetID3 Soubory 3 341 3
Site map SEO, Zobrazení 3 322 3
FileField Soubory 3 264 3
Upgrade status Administrace 3 036 3
Secure Pages Bezpečnost 2 288 3
Secure Pages Hijack Prevention Bezpečnost 2 011 3
Alternate Login Uživatelé 1 917 3
CKEditor Editory a filtry, Soubory 12 049 2
ImageCache Pomůcky 4 310 2
Internationalization Lokalizace 4 235 2
Rules Pomůcky, Pravidla, Vývoj 4 223 2
Comment Mail Pomůcky 3 889 2
jQuery UI JavaScript 3 860 2
Advanced help Administrace 3 834 2
Workflow-ng Pomůcky 3 588 2
Content translation Lokalizace 3 396 2
Views Custom Field Zobrazení 3 349 2
Menu Breadcrumb Navigace 3 329 2
Book Obsah, Vstup a výstup 3 267 2
Plugin Manager Administrace 3 250 2
Taxonomy Breadcrumb Kategorie, Navigace 3 211 2
Noindex External Links Editory a filtry, SEO 3 011 2
Auto Expire Pomůcky 2 983 2
CAPTCHA Pack Bezpečnost 2 923 2
Phone (CCK) Obsah 2 884 2
Autocomplete Widgets for CCK Text and Number CCK 2 720 2
RealName Uživatelé 2 666 2
ImageAPI Pomůcky 2 644 2
Link Obsah 2 539 2
Computed Field CCK 2 522 2
Language icons Lokalizace 2 509 2
Email Field CCK 2 424 2
Publish Content Obsah, Oprávnění 2 382 2
SMTP Authentication Support Administrace 2 132 2
ThemeKey Vzhled 1 645 2
Wysiwyg Editory a filtry, Integrace 3. stran 5 532 1
Open Flash Chart API Integrace 3. stran, Obsah, Zobrazení 4 922 1
Poormanscron Administrace 4 665 1
Views Bulk Operations (VBO) Administrace, Zobrazení 4 568 1
Countdown Pomůcky 3 930 1
Nice Menus Pomůcky 3 775 1
Calendar Publikování, Události, Zobrazení 3 713 1
Menu Trails Kategorie, Navigace, Vzhled 3 623 1
Menu Block Kategorie, Podmíněná navigace 3 539 1
IMCE Wysiwyg API bridge Soubory 3 460 1
Taxonomy Menu Kategorie, Navigace 3 339 1
Better Formats Editory a filtry, Oprávnění 3 283 1
Color Zobrazení 3 213 1
FileField Paths Soubory 3 205 1
Admin Role Administrace, Oprávnění 3 081 1
Views Group By Zobrazení 3 059 1
jQuery plugins JavaScript 2 983 1
jQuery Map Hilight JavaScript 2 964 1
Office Hours Obsah 2 319 1
Internationalization Views Lokalizace 2 246 1
Collapsible Text Editory a filtry, JavaScript 2 233 1
Pagination Stránkování 2 124 1
Last Node Zobrazení 2 117 1
Web Links Obsah 2 095 1
Localizer Lokalizace 2 027 1
Syslog Administrace 1 932 1
Menu Subtree Permissions Navigace, Oprávnění 1 854 1
Site Documentation Administrace 1 786 1
Taxonomy Theme Vzhled 1 686 1
Poll Hodnocení 1 197 1