Oblíbené moduly

Modul Kategorie Zobrazeno Použito
Views Zobrazení 7 479 11
IMCE Soubory 5 110 11
Token Pomůcky, Pravidla 4 979 11
Path SEO 4 942 11
Pathauto SEO 4 635 11
Menu Podmíněná navigace 2 539 11
Taxonomy Kategorie 2 344 11
Contact Pošta 2 327 11
Locale Lokalizace 2 051 11
Help Administrace 2 027 11
Update status Bezpečnost 3 303 10
Captcha Bezpečnost 9 671 9
Content Construction Kit (CCK) CCK 4 530 9
Upload Soubory 3 572 9
Comment Obsah 2 972 9
Search Pomůcky 2 866 9
Ping Pomůcky 2 466 9
Statistics Statistika 2 063 9
FCKeditor Editory a filtry, Soubory 11 559 8
Custom Filter Pomůcky 3 325 8
Image Média 6 207 7
Administration menu Administrace, Navigace, Pomůcky, Vývoj 5 399 7
Lightbox2 Zobrazení 5 241 7
DB Maintenance Administrace 3 412 7
Database logging Administrace 1 938 7
PHP filter Pomůcky 4 354 6
External Links JavaScript, Vzhled 2 264 6
SWF Tools Pomůcky 7 228 5
Transliteration Lokalizace, Pomůcky, SEO 5 570 5
XML Sitemap SEO 3 035 5
Flash Node Média 2 995 5
Update status advanced settings Administrace 2 635 5
Upload path Soubory 2 304 5
Tracker Zobrazení 2 078 5
Statistics Advanced Settings Statistika 1 649 5
Webform Obsah 7 527 4
Date Administrace, CCK 4 764 4
Image Assist Pomůcky 4 049 4
Forum Obsah 3 692 4
ImageField Média 3 091 4
Browscap Statistika 2 367 4
Themer Vzhled 2 194 4
Profile Uživatelé 1 728 4
Scheduler Obsah, Pomůcky, Publikování, Zobrazení 4 427 3
GetID3 Soubory 3 252 3
Site map SEO, Zobrazení 3 225 3
FileField Soubory 3 167 3
Upgrade status Administrace 2 958 3
Secure Pages Bezpečnost 2 213 3
Secure Pages Hijack Prevention Bezpečnost 1 935 3
Alternate Login Uživatelé 1 870 3
CKEditor Editory a filtry, Soubory 11 759 2
ImageCache Pomůcky 4 188 2
Internationalization Lokalizace 4 141 2
Rules Pomůcky, Pravidla, Vývoj 4 099 2
jQuery UI JavaScript 3 790 2
Comment Mail Pomůcky 3 762 2
Advanced help Administrace 3 701 2
Workflow-ng Pomůcky 3 496 2
Content translation Lokalizace 3 315 2
Views Custom Field Zobrazení 3 268 2
Menu Breadcrumb Navigace 3 260 2
Plugin Manager Administrace 3 187 2
Book Obsah, Vstup a výstup 3 164 2
Taxonomy Breadcrumb Kategorie, Navigace 3 148 2
Noindex External Links Editory a filtry, SEO 2 960 2
Auto Expire Pomůcky 2 929 2
Phone (CCK) Obsah 2 819 2
CAPTCHA Pack Bezpečnost 2 819 2
Autocomplete Widgets for CCK Text and Number CCK 2 655 2
RealName Uživatelé 2 615 2
ImageAPI Pomůcky 2 594 2
Link Obsah 2 493 2
Computed Field CCK 2 459 2
Language icons Lokalizace 2 443 2
Email Field CCK 2 376 2
Publish Content Obsah, Oprávnění 2 348 2
SMTP Authentication Support Administrace 2 112 2
ThemeKey Vzhled 1 600 2
Wysiwyg Editory a filtry, Integrace 3. stran 5 388 1
Open Flash Chart API Integrace 3. stran, Obsah, Zobrazení 4 818 1
Poormanscron Administrace 4 552 1
Views Bulk Operations (VBO) Administrace, Zobrazení 4 446 1
Countdown Pomůcky 3 880 1
Nice Menus Pomůcky 3 731 1
Calendar Publikování, Události, Zobrazení 3 617 1
Menu Trails Kategorie, Navigace, Vzhled 3 455 1
Menu Block Kategorie, Podmíněná navigace 3 436 1
IMCE Wysiwyg API bridge Soubory 3 374 1
Taxonomy Menu Kategorie, Navigace 3 270 1
Better Formats Editory a filtry, Oprávnění 3 155 1
Color Zobrazení 3 143 1
FileField Paths Soubory 3 106 1
Admin Role Administrace, Oprávnění 2 990 1
Views Group By Zobrazení 2 988 1
jQuery plugins JavaScript 2 941 1
jQuery Map Hilight JavaScript 2 923 1
Office Hours Obsah 2 280 1
Collapsible Text Editory a filtry, JavaScript 2 190 1
Internationalization Views Lokalizace 2 166 1
Last Node Zobrazení 2 097 1
Pagination Stránkování 2 093 1
Web Links Obsah 2 058 1
Localizer Lokalizace 1 966 1
Syslog Administrace 1 908 1
Menu Subtree Permissions Navigace, Oprávnění 1 814 1
Site Documentation Administrace 1 762 1
Taxonomy Theme Vzhled 1 640 1
Poll Hodnocení 1 186 1