Views

Jedná se v podstatě o "inteligentního tvůrce dotazů". Umožňuje vytvářet a filtrovat vlastní sestavy, souhrny, kolekce obrázků a další obsah.

Instalace

 1. Nainstalujte modul Chaos Tools.
 2. Rozbalte modul Views 7.x-3.0-rc1 do adresáře sites/all/modules.
 3. V admin/modules (Moduly) povolte požadované moduly např.:
  • Views
  • Views UI (konfigurační rozhraní je vhodné na produkčním webu vypnout)
 4. Při upgradu z Drupalu 5 nebo Views 1 je nutné v admin/structure/views/tools/convert (Struktura, Views, Tools, Convert) ručně převést stávající pohledy do verze nové.
 5. V admin/structure/views (Struktura, Views) můžete upravit stávající pohledy.
 6. V admin/structure/views/add (Struktura, Views, Add new view) je možné vytvářet pohledy nové.
 7. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
  • omezení přístupu je také možné nastavit přímo ve vlastnostech každého pohledu 
 8. admin/structure/views/settings (Struktura, Views, Nastavení) je možné upravit výchozí nastavení např. povolit:
  • Always show the master display
  • Always show advanced display settings
 9. Pro import existujících Views je nutné povolit v modulech PHP filter enlightened.

Video návod Views2 (en), Views Documentation (en)

Další moduly:

 • Advanced help
 • Administration Views – umožňuje upravit administrační stránky dle potřeb např. filtrace obsahu, komentářů, dávkové operace atd.
 • Internationalization Views
 • Simple Views – usnadňuje vytváření často používaných pohledů (může ušetřit spoustu času nejen začátečníkům)
 • Masonry Views – dynamické rozmístění obsahu
 • Views Field View
 • Views Auto-Refresh
 • CCK
 • DraggableViews
 • Voting API
 • Views Bonus Pack – umožňuje exporty do CSV, XLS, DOC, XML atd.
  1. přidat pohled "page feed"
  2. nastavit styl CSV
  3. nastavit cestu: něco.csv
  4. připojit (attach to) k již existujícímu pohledu
 • Views Bulk Operations (VBO)
 • Views OR (experimental)
 • Devel
 • Calendar
 • Views Calc
 • Views PHP
 • Term Node Count
 • Views Crosstab
 • Views Group By
 • Views Custom Field
 • Views Accordion – další typ zobrazení (sbalování a rozbalování obsahu)
 • Slideshow efekty:
  • Flex Slider
   • FlexSlider Views Slideshow
    • pro automatickou výšku obrázků je vhodné doplnit CSS např.:
    • /* auto height */
     .flexslider .slides img {
      height: auto;
     }
  • Views Slideshow – typ zobrazení umožňující vytvářet slideshow z uzlů
   • pozor jQuery Cycle Plugin Lite (je asi o 90% menší) nemá funkční aktivní přepínací tlačítka enlightened
   • pro automatickou výšku obrázků je vhodné doplnit CSS např.:
    • /* auto height */
     .views-slideshow-cycle-main-frame {
      width: 100% !important;
       height: auto !important;
       margin-bottom: 50%;
     }
     /* clear fix */
     .views-slideshow-cycle-main-frame:after {
      clear: both;
       content: ".";
       display: block;
       height: 0;
       visibility: hidden;
     }
     /* responsive image */
     .views_slideshow_slide,
     .views_slideshow_slide img {
      width: 100% !important;
      height: auto !important;
     }
     
   • pro vytváření slideshow z multiple-field polí je třeba zapnout Singleframe
   • pro vlastní konfigurace vzhledu "přepínačů" je možné zapnout ThumbnailHover (Drupal 6) nebo postupovat dle návodu Creating an image pager (Drupal 7)
   • pro automatické pozastavení slideshow při přehrávání videa je vhodné aplikovat patch solution for pause slideshow with click on embedded video (nutné pro Chrome a IE) enlightened
  • Views Slideshow: Galleria
  • jCarousel – efektní karusel
  • Dynamic display block – efektní procházení obsahu
  • Featured Content Slider
  • Views Stapel – efektní zobrazení seskupených náhledů
 • Views Cloud (TagCloud, Cloud Zoom, cctags, TagCanvas, Leaflet, CloudMenu)
 • Nodequeue – ruční řazení (drag and drop) zvoleného obsahu
 • Better Exposed Filters – rozšiřuje filtraci např. o záložky
  • Clean Pagination yes (řeší problémy filtrace záložek při zapnutém stránkování)
 • Views Ticker - "rolující" text
 • Views Data Export – export do CSV, XLS, DOC, TXT a XML
  • pomocí drush příkazu je také možné uložit data přímo do souboru např.:
  • drush views-data-export [view-name] [display-id] [output-file]
 • Views XML Backend – nativní podpora XPath enlightened
 • Views tree enlightened
 • Menu Node Views
 • Views block area
 • Views Menu Area
 • Views Contextual Range Filter
 • Views Datasource – zobrazení obsahu ve formátech XML, JSON, RDF a XHTML
  • ve verzi 7.x-1.0-alpha2 se chybně překládají i názvy tagů, je tedy vhodné používat URL s prefixem "en"

Další "efektní" moduly:

 • Featured Content Slider
 • Dynamic display block

 

Nastavení

Prozkoumejte nastavení stávajících pohledů nebo pohledů vytvořených modulem Simple Views.

Typy pohledů:

 • stránka
 • blok
 • příloha – umožňuje spojit více pohledů do jednoho
 • feed – RSS kanál
 • a další

Nastavení pohledu:

 • Popis pohledu
 • Značka pohledu

Základní nastavení:

 • Style:
  • u tabulkového vzhledu je možné do jedné buňky vložit i více polí
 • Use pager: Ano
 • Access: Unrestricted

Kritéria řazení:

 • Global: Random
 • Uzly: Post date desc

Filtry:

 • Uzly: Typ = Článek
 • Uzly: Vydáno Ano
 • Kategorie: Term = Sport
 • Node translation: Jazyk = jazyk současného uživatele
 • (vlastnost Search umožňuje při vyhledávání používat zástupné symboly)

Page settings:

 • Cesta: views/news/sport/%
  • ​argument % na konci cesty je důležitý např. pro zobrazení Menu Bloku s druhou úrovní navigace enlightened
 • Menu: Normal: Sport
  • Vlastní drobečkovou navigaci (breadcrumb) je možné vytvořit např. přidáním a modifikací níže uvedeného obsahu do hlavičky u příslušné views stránky:

   <?php
    $breadcrumb[] = l(t('Home'),'<front>');
    $breadcrumb[] = l(t('Views page title'), 'path/to/view-page');
    $breadcrumb[] = t('Title');
    drupal_set_breadcrumb($breadcrumb);
   ?>

Argumenty:

Umožňují fitrovat zobrazený pohled např. zadáváním argumentů např. přímo do adresního řádku prohlížeče. Při nezadání argumentů je možné zobrazit výchozí, i vícestupňový, seznam (roky > termíny atd.) s počty vnořených uzlů.

Argumenty je možné předávat i automaticky čehož je možné využívat např. u termínů. Příklad použití:

 • Action to take if argument is not present: Provide default argument
  • Default argument type: Taxonomy Term ID from URL
  • Load default argument from term page
 • Validator: Termín taxonomie
 • Argument type: Term ID
 • Action to take if argument does not validate: Hide View / Page not found (404)

Příklad PHP code validátoru:

 • // Only on first page of pager
  if (!isset($_GE​T['page'])) { return TRUE; }

Příklad exposted filtru:

 • Use AJAX: Ano (při volbě Ne není vidět exposed filtr v zobrazení "Blok")
 • Contextual filter -> Global: Null -> When the filter value is not available -> Provide default value
  • PHP kód
  • if (count($view->exposed_input)) {
    return FALSE;
   }

Vztahy:

Definice vztahu (relace) propojí entity (tabulky) mezi sebou a umožňuje tak zobrazit libovolné pole:

 • Referenced (odkazavané) – pole na straně 1
 • Referencing (odkazující) – pole na straně N

Pokud je vztah definován přes 3 a více entit je nutné příslušný vztah definovat již přímo při vytváření vztahu.

Po vytvoření vztahu je možné u zobrazovaného pole zvolit, ze které entity se mají požadovaná data zobrazovat.

Vývoj

 • hook_preprocess_views_view
 • hook_preprocess_views_view_fields
 • hook_views_pre_render
 • hook_views_post_execute

Příklady – Drupal 7

Zobrazení popisku (případně dalších poli) termínu ve Views "Taxonomy term":

 1. Vytvořte nové Views:
  1. Název: Taxonomy description (případně něco jiného)
  2. Popis: Zobrazení popisu termínu (pokud chcete)
  3. Zobrazení: Taxonomy terms
  4. Pokračovat a upravit
  5. Pole > Přidat: Taxonomy term: Term description (přídadně Display Suite pokud jej používáte)
  6. Pokročilé > Contextual filters > Přidat: Taxonomy term: Term ID
  7. Uložit
 2. Upravte existující views Taxonomy term:
  1. Hlavička > Přidat: Global: View area
  2. View to insert: View: taxonomy_description – Display: default
  3. Zdědit kontextuální filtry: zatrhnout
  4. Uložit

Zobrazení popisku (případně dalších poli) termínu ve Views "Taxonomy term" pomocí PHP:

 • do hlavičky vložte "Global: Text Area" a níže uvedený kód:
 • <?php
   // Display description of taxonomy term in views header
   $view = views_get_current_view();
   $current = taxonomy_term_load($view->args['0']);
   print $current->description;
  ?>

Příklady – Drupal 6

Úprava stávajícího pohledu na úvodní stránku

Chcete-li mít na úvodní stránce webu (frontpage, node) např. nadpis Aktuality:

 1. V tématu vzhledu změnte v souboru node.tpl.php<h2> na <h3>.
 2. Upravte views frontpage:
  • Defaults
   • Header: None
    • vložte požadovaný nadpis 2. úrovně např. <h2>Aktuality</h2>
    • přepněte formát vstupu na Full HTML
  • Vytvořte novou stránku
   • Page settings
    • Cesta: node

Úprava stávajícího pohledu na kategorie

Chcete-li např. řadit termíny ve slovníku podle názvu (ne dle výchozího datumu vytvoření) a zobrazovat termíny do hloubky 10 úrovní (ne pouze termíny v aktuální kategorii) nastavte:

Kritéria řazení:

 • Uzly: Sticky desc
 • Uzly: Nadpis asc
 • Uzly: Post date desc

Argumenty:

 • Kategorie: Term ID (with depth)
  • Depth: 10

Blok zobrazující příbuzné uzly

Hotové řešení si můžete do Views naimportovat pomocí přiloženého souboru views-related-by-term.zip.

Nastavení argumentu Taxonomy: Term ID:

 • Provide default argument
 • PHP Code (načte objekt pro aktuální uzel, který je zařazen do nějaké kategorie a zřetězí seznam všech ID termínů na tomto uzlu, vrácený řetězec k zobrazení je ve formátu 1+2+3, stejně jako argumenty views taxonomy_term):
  • $node = node_load(arg(1));
   if ($node && $node->taxonomy) {
    foreach($node->taxonomy as $term) {
     $terms[] = $term->tid;
    }
    return implode('+', $terms);
   }
   else return;
   
 • Allow multiple terms per argument (umožňuje používat formát 1+2+3)
 • Reduce duplicates (odstraňuje duplicitní záznamy)

Nastavení argumentu Node: Nid (vyloučení aktuálně zobrazeného uzlu):

 • Provide default argument
 • Node ID from URL
 • Exclude the argument

Podobný výsledek je možné dosáhnout i jinýmy moduly viz Comparison of Similiar / Relevant by term block modules.

Úprava stávajíciho pohledu na archiv

Rozšíření archivu o termíny kategorie:

 1. Zkontrolujte nastavení argumentu Uzly: Created year + month
  • Nadpis: %1
  • Action to take if argument does not validate: Summary, sorted descending
  • Nastavení seznamu
   • Display record count with link (zobrazí v závorce počet uzlů)
 2. Vytvořte argument Kategorie: Term ID
  • Nadpis: %2
  • Action to take if argument does not validate: Summary, sorted ascending
  • Nastavení seznamu
   • Display record count with link (zobrazí v závorce počet uzlů)
 3. Přidáním /200901 k adrese pohledu v adresním řádku prohlížeče si mohou uživatelé omezit zobrazený pohled pouze na uzly vytvořené v lednu 2009.
 4. Pokud v menu vytvoříte odkazy s argumenty, získáte z jednoho nastaveného pohledu mnoho výstupů.

Vložení libovolného pohledu pomocí PHP

Pomocí funkce views_embed_view() je možné vložit zvolený pohled do libovolného místa webové stránky např.:

<?php
 print views_embed_view('taxonomy_term', 'page_1', '51');
?>

Případně si zobrazit kompletní obsah views:

<?php 
 $result = views_get_view_result('taxonomy_term', 'page_1', '51');
 print_r($result);
?>

Název zobrazení v pohledu (default, page, page_1, page_2, block, feed atd.) zjistíte ve stavovém řádku při najetí myší na příslušnou vertikální záložku v menu nad tlačítkem Add display.

Zobrazení neformátovaného výsledku views:

<?php
 $result = views_get_view_result('view_name', 'view_display', 'arguments');
 print_r($result);
?>

Příklady – Drupal 5

 1. Vytvoření dalšího "pohledu":
  • Basic information:
   • Jméno
   • Popis (návštěvníkům se nezobrazuje)
  • Stránka:
   • Provide Page View (poskytovat stránkový pohled); ano
   • URL: pod jakým URL bude pohle dostupný
   • View Type:
    • Full Nodes: zobrazení celého obsah záznamu
    • Teaser List: zobrazení náhledu záznamu
    • Table View: zobrazení záznamů v tabulce – umožňuje řazení dle záhlaví
    • List View: zobrazení záznamů v seznamu s odrážkami
    • Views RSS: výstupem je RSS kanál
   • Nadpis: nadpis pohledu pro návštěvníky stránek
   • Use Pager: pokud je více záznamů, použít stránkování; ano
   • Nodes per Page: kolik položek na stránce
   • Empty text: zobrazí se pokud neexistuje žádný obsah
  • Blok (vyplňte tuto sekci pokud chcete kromě stránkového pohledu zobrazovat také blok s daným obsahem):
   • Nodes per Block: kolik záznamů zobrazovat v bloku
   • [More] link?: pokud používáte stránkový i blokový pohled, můžete touto volbou vypsat odkaz vedoucí na stránkový pohled (velmi užitečné)
  • Fields, velmi důležitá část, přidejte sem:
   • Node: Body, tedy text obsahu
   • VotingAPI percent vote result (average), zobrazení hodnocení daného obsahu – podle tohoto sloupce je např. možné celou stránku řadit, jinak řečeno, na prvním místě bude u ta nejpopulárnější
  • Filtry, přidejte filtr:
   • Node: Type
    • Operator: vyberte Is One Of
    • Hodnota: zvolte požadovaný typ obsahu (např. Stránka, Článek atd.)
  • Sort Criteria
   • Random: náhodné zobrazování

Překlady:

 • <All>
  • <Vše>
 • Is None Of
  • Žádné z
 • Is One Of
  • Alespoň jedno z
 • Is All Of
  • V každém z
 • Is Equal To
  • Je shodný s
 • Contains
  • Obsahuje
 • Contains Any Word
  • Obsahuje nějaké slovo
 • Contains All Words
  • Obsahuje všechna slova
 • Starts With
  • Začíná na
 • Ends With
  • Končí na
 • Does Not Contain
  • Neobsahuje

Vytvoření seznmu alb a obsažených písniček.


Theming Views

PřílohaVelikost
views-related-by-term.zip1.3 KB