Taxonomy

Umožňuje členit obsah webu do kategorií.

 1. V Administrace, Prvky webu, Moduly (admin/build/modules) modul povolte.
 2. V Administrace, Správa obsahu, Kategorie (admin/content/taxonomy) můžete kategorizovat obsah.

Ve slovníku je vhodné u nadřazeného termínu nastavit nižší váhu než u podřízených termínů (pořadí zobrazených kategorií nad obsahem).

 Při odstranění slovníku se skryjí také všechny termíny v něm. Při odstranění termínu ve slovníku se skryjí všechny vnořené termíny a nastavené kategorie u již vytvořeného obsahu! Skryté položky je možné upravovat v Administrace, Správa obsahu, Obsah (admin/content/node).

Před odstraněním termínu ve slovníku je vhodné vnořené termíny nejprve přesunout do jiné úrovně.

Logické operátory

Plus v odkazu ve tvaru taxonomy/term/tid1+tid2, kde tid1 je id prvního termínu a tid2 je id druhého termínu, představuje logický operátor OR. Čárka v odkazu taxonomy/term/tid1,tid2představuje logický operátor AND.

Přímý odkaz na daný termín je možné zjistit v Administrace, Prvky webu, Url aliasy (admin/build/path).

Další moduly usnadňující práci s taxonomií:

 • Taxonomy Menu Trails – přidává třídu "active-trail" do příslušného termínu v menu u úplného zobrazení uzlu enlightened
  • nastavuje se v typu obsahu:
   • Term selection method: Deepest in...
   • Term path: Ask Taxonomy...
 • Taxonomy_Breadcrumb
 • Taxonomy Menu
 • taxonomy_dhtml
 • Menu Block
 • Node breadcrumb
 • (taxonomy_block)
 • tagadelic – zobrazení termínů v tzv. "mraku"
 • Taxonomy Manager – např. hromadný import termínů, jazykový filtr termínů atd.
 • Taxonomy Views Integrator | Taxonomy display | Panels
  • umožňuje přepsat výstup taxonomie (zvolit jiné views)

Překlady:

 • - Please choose -
  • - Vyberte prosím -

Poznámka:
Nejen nastavení řazení obsahu umožňuje modul Views.