Primary Term

U obsahu zařazeného do více kategorií umožňuje určit, která z nich bude hlavní. Dále umožňuje upřesnit obsah na souhrnné stránce, jaké téma nebo šablonu použít atd.

Instalace

  1. Rozbalte modul Primary Term 6.x-1.0 do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  3. V admin/admin/content/types (Administrace, Správa obsahu, Typy obsahu) zvolte dostupné slovníky pro nastavení hlavní kategorie.
  4. Při editaci obsahu zvolte v rozbalovacím seznamu hlavní kategorii.

Nedostatky:

  • zatím nesplupracuje se slovníky s "volným tagováním" (zatržená volba Tags) 
  • pokud v nastavení typu obsahu zvolím více slovníků, nejsou při editaci obsahu v rozbalovacím seznamu vidět všechny termíny