Taxonomy display

Umožňuje přepsat výchozí zobrazení termínů a nastavit si vlastní zobrazení libovolně pro každý slovník.

 1. ...
 2. admin/structure/views (Struktura, Views):
  • vypněte zobrazení Taxonomy term (taxonomy/term/%) enlightened
  • vytvořte si vlastní views zobrazení dle potřeby
 3. admin/structure/taxonomy/.../display (Struktura, Kategorie, ..., Manage display):
  • v zobrazení Default
   • v sekci Custom display settings povolte Taxonomy term page
  • v zobrazení Taxonomy term page
   • v sekci Term page display nastavte Associated content display dle potřeby (core, hidden, views atd.)
    • views + vlastní Views (Page, Block, Pane)
    • ​hidden + vlastní Display Suite Dynamic Field