Aggregator

Agregátor zdrojů umožňuje zobrazovat nejnovější obsah jiných oblíbených webů pomocí zdrojů založených na RSS, RDF a Atom formátu.

Agreement

Před přístupem k obsahu webu je vyžadován souhlas s "podmínkami". Tento souhlas je možné definovat pro konkrétní uživatelskou roli a je vyžadován ihned po přihlášení.

Autocomplete Widgets for CCK Text and Number

Automatické doplnění obsahu do CCK polí typu text a číslo z vlastního seznam hodnot nebo z již existujících dat.

Jedná se o nástupce modulu CCK Autocomplete.

  1. Rozbalte modul Autocomplete Widgets for CCK Text and Number 6.x-1.1 do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.

Automatic Entity Label

Automatické skrytí nebo generování popisků polí, které může být použito na libovolnou entitu všetně nadpisu stránky, předmětu komentáre, termínu ve slovníku i profilu.

Blog API

Umožňuje uživatelům posílat na web obsah pomocí libovolné externí aplikace podporující XML-RPC.

Book

Modul kniha je vhodný pro vytváření strukturovaných, vícestránkových hypertextů, např. manuálů, příruček či FAQ. Umožňuje rozdělit dokumenty do kapitol, sekcí, podsekcí atd.

Breakpoints

Definuje hraniční hodnoty pro responzivní web design. Usnadňuje podporu "retina" displeje.

Instalace a nastavení:

Calendar

Umožňuje vytvořit kalendářové rozhraní zobrazující roční, měsíční a denní pohled na požadované typy obsahu.

CCK Gallery

Sdružuje dohromady několik modulů, čímž usnadňuje vytvoření obrázkové galerie pomocí modulů CCK a Views. Poskytuje prostor pro rozšiřování možností pomocí šablon. Modul vytvoří dva nové typy obsahu CCK Gallery a CCK Image.

Charts

Umožňuje vytvářet grafy, tj. transformovat data na informace.

Stejná vstupní data mohou být zobrazena 3 rozdílnými výstupními službami:

Syndikovat obsah