Automatic Entity Label

Automatické skrytí nebo generování popisků polí, které může být použito na libovolnou entitu všetně nadpisu stránky, předmětu komentáre, termínu ve slovníku i profilu.

Podobné moduly:

 • Automatic node titles – pracuje pouze s uzly a ne s entitami
 • <?php
   $token = '[node:field_date]';
   if ($token <> '[node:' . 'field_data]') { // !empty($token) "don't work"
    $date = explode(' – ', $token);
    //return date("j.n.Y",strtotime($date[0])) .' do '. date("j.n.Y",strtotime($date[1]));
    $date_from = format_date(strtotime($date[0]) ,'custom','j. F Y');
    $date_to = format_date(strtotime($date[1]) ,'custom','j. F Y');
    return mb_strtolower($date_from . t(' to ') . $date_to);
   }
  ?>