Open Flash Chart API

Umožňuje vložit flash graf pomocí PHP. Vyžaduje Adobe Flash Player 9+ a v prohlížeči povolený Javascript.

  1. Rozbalte modul Open Flash Chart API 6.x-2.12 do adresáře sites/all/modules/.
  2. Rozbalte Open Flash Chart 1.9.7 a zkopírujte složku jssoubor open-flash-chart.swf do sites/all/modules/open_flash_chart_api/.
  3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  4. Volitelně můžete povolit modul PHP filter.

Další modul:

Poznámka:

Příklad grafu:

<?php
$x = array('II. 2008', 'III. 2008', 'IV. 2008', 'V. 2008');

$y_1 = array('1.2', '1.85', '2.57', '3.58');
$y_2 = array('39', 'null', '45', '52');
$y_3 = array('33', 'null', '36', '40');

$data_1 = new line(2, '#CC3399');
$data_1->key('Váha', 10);
$data_2 = new line_hollow(2, 3, '#9933CC');
$data_2->key('Výška', 10);
$data_3 = new line_hollow(2, 3, '#80a033');
$data_3->key('Obvod hlavy', 10);

for($i=0; $i<count($x); $i++) {
  $data_1->add_data_tip($y_1[$i], 'kg');
  $data_2->add_data_tip($y_2[$i], 'cm');
  $data_3->add_data_tip($y_3[$i], 'cm');
}

$g = new open_flash_chart_api();
$g->title('Nadpis', '{font-size: 20px;}');
$g->set_width('100%');
$g->set_height('300');
$g->bg_colour = '#fdeec8';

$g->data_sets[] = $data_1;
$g->data_sets[] = $data_2;
$g->data_sets[] = $data_3;

$g->set_x_labels($x);
$g->set_x_label_style(10, '#000000', 2);
$g->x_axis_colour ('#8499a4', '#f5e1aa');
//$g->set_x_offset(false);

$g->set_y_max(4);
$g->y_label_steps(4);
$g->set_y_legend('Jednotka [kg]', 11);
$g->y_axis_colour ('#cc3399');

$g->set_y_right_max(60);
$g->set_y_right_legend('Jednotka [cm]' ,11);
$g->attach_to_y_right_axis(2);
$g->attach_to_y_right_axis(3);
$g->y_right_axis_colour ('#8499a4');

$g->set_tool_tip('#key#: #val# #tip#<br>#x_label#');

echo $g->render();
?>