Wysiwyg

Umožňuje používat WYSIWYG editory k editaci obsahu. Zjednodušuje instalaci editorů a umožňuje definovat jejich použití v závislosti na vstupním formátu.

Měl by nahradit doposud používané moduly (FCKeditor, CKEditor, TinyMCE atd.) pro integraci WYSIWYG editorů.

Zatím ale není možné:

 • pomocí modulu Image Assit do obsahu vložit obrázek (obrázek je možné vložit pouze po přepnutí do textového editoru)
 • rozdělit panel s tlačítky na menší části (při malé šířce nejsou vidět všechna tlačítka)

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul Wysiwyg 6.x-2.1 do adresáře sites/all/modules.
 2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
 3. admin/settings/filters (Administrace, Nastavení webu, Vstupní formáty) můžete upravit uživatelské role vstupních formátů (v případě potřeby můžete přidat i nové).
 4. V admin/settings/wysiwyg (Administrace, Nastavení webu, Wysiwyg) následujte instalační instrukce a nastevte příslušný formát vstupu:
  • Filtered HTML:
   • Basic setup
    • Show enable/disable rich text toggle link: Ne
    • Jazyk: cs
   • Buttons and plugins
    • Bold, Bullet list, Numbered list, Outdent, Indent, Zpět, Redo, Link, Unlink, Superscript, Subscript, Blocquote, Source code, Cut, Copy, Paste, Remove format, HTML block format, Select all
   • CSS
    • Block formats: p,address,pre,h2,h3,h4,h5,h6,div
  • Full HTML:
   • Basic setup
    • Jazyk: cs
   • Buttons and plugins
    • vše kromě: Underline, Strike-through, Past text, Past from Word, Font, Font size, BBCode (FCKeditor)
   • Cleanup and output
    • Apply source formatting
   • CSS
    • Block formats: p,address,pre,h2,h3,h4,h5,h6,div

CKEditor

 1. V souboru sites/all/libraries/ckeditor/ckconfig.js upravte konfiguraci dle potřeby např.:
  • ...editor na tato nastavení nereaguje...???
 2. V souboru sites/all/libraries/ckeditor/plugins/styles/styles/default.js upravte styly dle potřeby např.:
  • CKEDITOR.stylesSet.add('default',[
    /* My Styles */
    {name: 'Image Alone', element: 'img', attributes: {'class': 'alone'}},
    {name: 'Float Left', element: 'div', attributes: {'class': 'f-left'}},
    {name: 'Float Right', element: 'div', attributes: {'class': 'f-right'}},
    {name: 'Clear (p)', element: 'p', attributes: {'class': 'clear'}}
   ]);

FCKeditor

 1. V souboru sites/all/libraries/fckeditor/fckconfig.js upravte konfiguraci dle potřeby např.:
  • Vzhled editoru je možné pohodlněji upravovat doplněním identifikátoru popřípadě i třídy do elementu <body> fckeditoru např.:
   FCKConfig.BodyId = 'wysiwyg' ;
   
 2. V souboru sites/all/modules/wysiwyg/editors/fckeditor.inc doplňte funkci wysiwyg_fckeditor_settings o:
  • Kontrolovat pravopis ve webovém prohlížeči Firefox:
   'FirefoxSpellChecker' => TRUE,
 3. ...

Další moduly:


Dokončit:

 • formátování html zdroje
 • fckconfig.js
  • přenastavit zkratku vkládání vždy na "Vložit jako čistý text"
  • kontrola pravopisu ve Firefoxu
  • klávesové zkratky na odsazování odrážek a číslování
  • načtení stylů tématu (BodyId)
 • fckstyles.xml
 • Visibility settings
 • smajlíky
 • poznámky