Media

Poskytuje rozšiřitelný nástroj pro správu multimediálních souborů (obrázky, audio, video i dokumenty) bez ohledu na tom, zda jsou umístěny na vlastním webu nebo odkazované z jiných zdrojů.

Poskytuje jednotné uživatelské rozhraní pro nahrávání, správu a opětovné použití stejného multimediálního obsahu. Pro správnou funkci vyžaduje modul Média v prohlížeči povolený JavaScript.

Funkce:

 • přidávat multimédia (obrázky a videa) do jakéhokoli textového pole (vyzaduje WYSIWYG)
 • poskytuje filtry zobrazení pro manipulaci s obrázky, audio a video přehrávače atd.
 • rozšíření pro možnost použití vzdálených médií jako je např. YouTube, Flickr atd.
 • jednotné rozhraní pro libovolný typ média
 • prostředí pro CRUD (Create, Read, Update a Delete) řešení pro manipulaci s médii
 • hromadný import souborů
 • Drag&Drop import pomocí modulu Plupload integration
 • jako přehrávače multimediálních souborů je doporučeno použít moduly MediaElement nebo MediaFront
 • a mnoho dalšího

Instalace a nastavení:

 1. (Nainstalujte moduly Ctools, File Entity, Views.)
 2. (Doporučené moduly Wysiwyg, Plupload, Multiple forms, oEmbed, Remote stream wrapper, Entity View Mode nebo Display suite a další rozšížení modulu Media)
 3. (Pro neveřejné soubory je doporučeno nainstalovat modul File lock.)
 4. Rozbalte modul Media 7.x-1.2 do adresáře sites/all/modules/.
  • (verze 1.x zatím neumožňuje manipulovat s HTML atributy včetně ALT textu)
 5. V admin/modules (Moduly) povolte všechny požadované moduly v sekci Média.
 6. admin/structure/types (Struktura, Typy obsahu) můžete k existujícím nebo novým typům obsahu přidávat pole
  • typ: Soubor -> Media file selector
   • přípony: html, jpg, jpeg, gif, png, txt, doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, pptx, pps, ppsx, odt, ods, odp, mp3, mov, m4v, mp4, ogg, oga, ogv, wmv, ico, avi, flv, mpeg, mpg
   • adresář souborů: field/media
  • ve správě zobrazení zvolte format Rendered file
 7. admin/config/media/file-types (Nastavení, Média, File types) je možné spravovat všechny typy multimediálních souborů.
  • ve Správě polí je možné přidat další pole např. Name, Licence atd.
   • zatím je možné vlastní pole upravovat pouze po aktivaci příslušného objektu v admin/content/media (Obsah, Média) - ve verzi 7.x-2.x je již možné editaci provádět přímo u nahraného souboru pomocí tlačítka Edit media
  • ve Správě zobrazení je možné upravit zobrazení definovaných polí
  • Manage file display je možné upravit nastavení požadovaných zobrazení
   • vzhledem k tomu, že u vícepoložkových polí je možné vložit různé typy souborů, nastavená váha určuje preferované pořadí zobrazování např. video -> audio -> image -> URL (při zobrazení bude zvolen první dostupný "formater" pro daný typ souboru)
   • pro využití výšeuvedeného nastavení je třeba ve Správě zobrazení konkrétního Typu obsahu nastavit pro "Media" pole formát Rendered file
 8. admin/content/media (Obsah, Média) je možné spravovat média včetně dávkových operací včetně importu z adresáře. smiley
  • po kliknutí na prvek je možné doplnit obsah definovaných polí Name, Licence atd.
 9. ...
 10. Modul je pomocí rozšíření Media Browser plně integrován s Wysiwyg editorem:
  • v admin/config/content/wysiwyg (Konfigurace, Wysiwyg (CKEditor)) povolte v požadovaném profilu Converts Media tags to Markup
  • v admin/config/content/formats (Konfigurace, Formáty textu) povolte u požadovaných vstupních formátů Converts Media tags to Markup
 11. admin/config/media/types (Konfigurace, Media Types) můžete upravit výchozí nastavení.
 12. admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) upravte požadovaná oprávnění.

Další moduly:

 • Media: YouTube
 • Media: TED (k URL odkazu přidejte příponu .html enlightened)
 • MediaElement – HTML5 přehrávač
 • File Lock
 • Plup – dávkové nahrávání obrázků do jednoho vícepoložkového obrázkového pole
 • Plupload integration - dávkový import souborů jako samostatné uzly
 • CKEditor (Wysiwyg)
 • Media Gallery
 • Media Browser Plus
 • MediaElement
 • Media: Flickr
 • Media: YouTube
 • Embedded Media Field
  • Media: YouTube
  • Media: Vimeo
 • Multiple forms
 • Googtube – jednoduché vložení videa Youtube, Vimeo pomocí filtru (stačí vložit pouze URL)

Návody:

Poznámka: