Alternate Login

Jednoduché rozhraní umožňující registrovaným uživatelům kromě uživatelského jména používat i alternativní přihlašovací jméno.

Authorship Module

Umožňuje vybrat jednu položku z profilu uživatele, která se zobrazí nad úplným obsahem místo uživatelského jména autora, které je většinou bez dakritiky.

Content Profile

Umožňuje navázat uživatelský profil na konkrétní typ obsahu a umožnit tak využívat možností modulu CCK a dalších.

Domain Access

Umožňuje vytvářet a spravovat více domén a subdomén v rámci jedné administrace s využitím jediné společné databáze.

Janrain Engage (formerly RPX)

Přihlášení je možné rozšířit o použití účtů Facebook, Google, LinkedIn, Myspace, Twitter, Windows Live, Yahoo!, AOL, Blogger, Flickr, Hyves,

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Integrace s LDAP autentizací uživatelských účtů.

Povolte moduly:

Node Profile

Umožňuje do profilu uživatele integrovat určený typ obsahu.

Profile

Umožňuje vytvořit vlastní položky v uživatelském profilu.

Quiz

Umožňuje vytvářet a spravovat testové otázky vhodné pro on-line kurzy (podporuje i multimédia), e-learning, vzdělávání a doplňkové třídní aktivity.

Typy otázek:

RealName

Umožňuje použít vybraná pole z profilu uživatele k zobrazení skutečného uživatelského jména u všech typů obsahů i komentářů.

Syndikovat obsah