Backup and Migrate

Zjednodušuje zálohování a obnovu databáze nebo přenos databáze z jednoho webu na druhý. Podporuje kompresi a automatické zálohování.

Blog API

Umožňuje uživatelům posílat na web obsah pomocí libovolné externí aplikace podporující XML-RPC.

Book

Modul kniha je vhodný pro vytváření strukturovaných, vícestránkových hypertextů, např. manuálů, příruček či FAQ. Umožňuje rozdělit dokumenty do kapitol, sekcí, podsekcí atd.

Custom Formatters

Umožňuje snadné vytvoření vlastního formátru bez nutnosti psát vlastní modul. Vlastní formátry mohou být exportován pomocí modulu Ctools.

Související moduly:

Demonstration site (Sandbox / Snapshot)

Umožňuje provést obnovení uloženého stavu webu, které je možné provést ručně nebo automaticky pomocí služby cron.

Deployment

Umožňuje přenos dat z jednoho webu na jiný. 

Feed Import

Umožňuje jednorázový nebo periodický import dat pomocí XPATH syntaxe.

U pole typu datum je vhodné nastavit:

Feeds

Umožňuje jednorázově nebo periodicky importovat RSS, CSV, OPML, dávkový import velkých souborů a další data jako uzly, uživatele, termíny nebo jednoduché záznamy v databázi. 

Feeds Tamper

Modifikace dat před jejich uložením (např. najít – nahradit, odstranění duplicit, ořez, regulární výrazy, import víceúrovňové taxonomie do slovníku atd).

Feeds Tamper: Search term by field

Automatický import nových termínů do slovníku (verze 7.x-1.0-alpha1).

Příklad nastavení:

Syndikovat obsah