Feeds XPath Parser

Rozšiřuje možnosti modulu Feeds o import XML nebo HTML dat.

HTML5 Tools

Soubor nástrojů, které pomáhají vývojářům HTML5.

PDF using mPDF

Převod obsahu webu (HTML) do PDF pomocí mPDF PHP knihovny.

Simplenews

Rozesílání informačních zpráv (bulletinů) uživatelům, kteří potvrdili souhlas s jejich posíláním. Pomocí modulu Mime Mail je možné e-mail posílat v HTML formátu.

User Import Framework

Umožňuje importovat uživatele z CSV souboru obsahující e-mail, uživatelské jméno a heslo.

Další moduly:

User Import Framework Plus

Rozšiřuje možnosti modulu User Import Framework o možnost importovat do Drupalu více polí než jen e-mail, uživatelské jméno a heslo.

Views XML Backend

Rozšíření Views o nativní podporu XPath umožňující zobrazit XML soubor.

Instalace a nastavení:

Syndikovat obsah