Často kladené otázky k CMS Drupal

Nápověda

Občasná kontrola

 • Logy
  • Hlášení stavu
  • Nejnovější záznamy v logu
 • DB Maintenance – požadované tabulky k optimalizaci
 • Image – počet obrázků v jednom adresáři

Update Drupalu

 1. Zálohujte si všechny soubory webu tj. i neveřejný adresář (pokud ho používáte) a databázi.
 2. Přihlaste se jako administrátor webu (první vytvořený uživatel):
 3. V Konfigurace, Vývoj, Režim údržby (admin/config/development/maintenance) nastavte stav webu: Offline.
 4. Na web rozbalte stažený update Drupalu (přepište vše).
 5. Porovnejte změny:
  • v novém a původním souboru .htaccess
  • v novém a původním souboru robots.txt
  • v adresáři sites/default/, kde porovnejte obsah nového souboru default.settings.php a souboru settings.php
 6. Spusťte update databáze:
  • do adresního řádku prohlížeče dopište za adresu vašeho webu update.php (vas.web/update.php) a stiskněte Enter, nebo přejděte do Konfigurace, Vývoj, Režim údržby (admin/config/development/maintenance) a klikněte na odkaz update scritp
 7. V Konfigurace, Vývoj, Režim údržby (admin/config/development/maintenance) nastavte stav webu: Online.
 8. Jestliže jste v předchozí verzi prováděli ruční úpravy, což se nedoporučuje (vhodnější je používat v tématu soubor template.php). Budete muset tyto úpravy provést znovu.
  • sites/update-note.txt

Update modulu

Čtěte poznámky k vydání nové verze modulu (bývá zde popsán nestandardní postup aktualizace). Standardní postup aktualizace bývá popsán v .txt dokumentaci modulu.

K pohodlnější aktualizaci modulů a témat vzhledu je možné využívat modul Plugin Manager.

Obecný postup

 1. Přihlaste se jako administrátor webu (první vytvořený uživatel).
 2. V Administrace, Nastavení webu, Údržba webu (admin/settings/site-maintenance) nastavte stav webu: Offline.
 3. Zálohujte si databázi a modul, který chcete aktualizovat!
 4. V adresáři sites/all/modules/ přepište adresář modulu novou verzí (původní adresář nemažte, protože může obsahovat další Vámi vložené soubory a adresáře):
  • admin_menu
   • validita CSS ošetřena pomocí souboru .info (template.php) a podmíněných komentářů v tématu vzhledu
  • ckeditor
   • obnovte ze zálohy konfigurační soubory:
    • sites/all/modules/fckeditor/ckeditor.config.js
    • sites/all/modules/fckeditor/ckeditor.styles.js
    • sites/all/libraries/ckeditor/plugins/table/dialogs/table.js
  • extlink
   • od verze 6.x-1.11 není nutné validitu CSS ošetřovat pomocí souboru .info (template.php) a podmíněných komentářů v tématu vzhledu
  • fckeditor:
   • obnovte ze zálohy (přepište) konfigurační soubory:
    • sites/all/modules/fckeditor/fckeditor.config.js
   • používáteli modul Image Assist, zkopírujte nový soubor img_assist_fckeditor.js do adresásře sites/all/modules/img_assist/
  • fckeditor/fckeditor
   • obnovte ze zálohy (přepište) konfigurační soubory:
    • sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/fckconfig.js
    • sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/config.php
    • sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/dialog/fck_spellerpages/spellerpages/server-scripts/spellchecker.php
   • porovnejte nový soubor site/all/modules/fckeditor/fckeditor/fckstyles.xml se souborem v adresáři s používaným tématem
   • porovnejte obsah nového adresáře sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/images/smiley/msn/ s vlastní složkou se smajlíky např. files/images/smileys/
  • image
   • aktualizujte soubor includes/image.imagemagick.inc (pokud ho váš web obsahuje)
  • img_assist:
   • (vlastní změny modulu)
  • lightbox2
   • (vlastní změny modulu)
   • validita CSS ošetřena pomocí souboru .info (template.php) a podmíněných komentářů v tématu vzhledu
  • pathauto:
   • porovnejte obsah souboru i18n-ascii.example.txti18n-ascii.txt
  • WYSIWYG API
   • (vlastní změny viz FCKeditor)
 5. Spusťte update databáze:
  • do adresního řádku prohlížeče dopište za adresu vašeho webu update.php (vas.web/update.php) a stiskněte Enter, nebo přejděte do Administrace, Prvky webu, Moduly (admin/build/modules) a klepněte na odkaz update.php
  • klepněte na odkaz run the database upgrade script
 6. Pokud aktualizovaný modulu obsahuje český překlad (soubor cs.po) je možné provést ruční, nebo automatický import překladu v Administrace, Nastavení webu, Lokalizace (admin/settings/locale).
 7. Zkontrolujte nastavení zaktualizovaného a na něm závislých modulů (zejména pokud jste museli nějaký modul vypnout) a případně vyřešte chybová hlášení!
  • Po aktualizaci libovolného typu obsahu zkontrolujte jeho správné zařazení v dané kategorii např.:
   • Image zkontrolujte kategorii (slovník) Galerie pro obrázky.
   • Webcams atd.
  • Po aktualizaci modulu:
   • Pathauto zkontrolujte nastavení (admin/settings/pathauto), případně při větších změnách aliasů:
    • odstraňte všechny aliasy (admin/build/path/delete_bulk)
    • vygenerujte aliasy znovu (admin/settings/pathauto – zatrhněte Bulk generate aliases for...)
    • views s odakzy (např. na uživatele) je dobré uložit, aby se odkazy aktualizovaly
 8. V Administrace, Nastavení webu, Údržba webu (admin/settings/site-maintenance) nastavte stav webu: Online.

Při pomalejším uploadu mnoha souborů je možné např. pomocí SSH nakopírovat archiv na web a rozbalit ho až tam.

Velikost databáze

 • Velikost databáze je možné zmenšit vyprázdněním všech cache... tabulek (cache_block, cache_form atd.). V případě potřeby je možné vyprázdnit i tabulky uvedené v závorkách:
  • (accesslog)
   cache...
   (search_dataset)
   (search_index)
   (search_total)
   (sessions)
   (watchdog)
 • Pokud používáte modul DB Maintenance, po přidání nového modulu v admin/settings/db_maintenance (Administrace, Nastavení webu, DB maintenance) zvolte požadované tabulky k optimalizaci.

Struktura vybraných adresářů

 • sites
  • all
   • libraries
   • modules
    • contrib
    • contrib_changed
    • custom
    • features
   • themes
  • default (nebo u multisite webu konkrétní název domény)
   • files
   • libraries
   • modules
    • contrib
    • contrib_changed
    • custom
    • features
   • themes

Umístění adresáře files a private je závislé na nastavení systému souborů (veřejný, neveřejný): 

 • files
  • attachments
  • field
   • image
    • page
     • [YYYY]
    • galery
     • [YYYY]
    • file
     • [YYYY]
    • story
     • [YYYY]
  • color
  • ctools
  • feeds
  • flashes
  • js
  • imagecache
  • images
   • galleries
    • 01
     • temp
    • 02
     • temp
   • imports
   • media
   • smileys
   • temp
  • languages
  • media
  • playlists
  • private
   • backup_migrate
   • tmp
  • slideshow
  • styles
  • user
   • picture
   • u1
    • documents
    • images
    • media
   • u2
    • documents
    • images
    • media
  • webform
  • xmlsitemap

Menu

Strukturu menu je možné tvořit přímo při vytváření (úpravách) libovolného obsahu. Stačí pouze vyplnit údaje v položce Nastavení menu pod upravovaným obsahem.

Povinné položky menu

 • Nadpis
 • Nadřazená položka

Pokud v rozbalovacím seznamu Nadřazená položka nenaleznete požadované menu, můžete si vytvořit vlastní, příkazem Administrace, Prvky webu, Menu, Přidat menu (admin/build/menu/menu/add).

Odkazy

 • Výše popsaným způsobem se Vám do menu vkládají odkazy ve formátu node/číslo (systémová cesta).
 • Odkazy na vnitřní obsah Drupalu zadávejte vždy ve formátu node/číslo (systémová cesta).
  • Výhoda: při používání "čistých URL" (modul pathauto) zůstane se změnou nadpisu odkaz stále platný (vlivem aliasu jsou funkční oba odkazy tj. jak node/číslo (systémová cesta), tak "čisté URL").

Nevydaný (skrytý) obsah

Na nevydaný (skrytý) obsah, např. pro potřeby administrátora, je nutné se odkazovat absolutním odkazem (tj. http://www...)! Relativní odkaz na nevydaný obsah není viděl ani v menu, ani v bloku, dokud není obsah uveřejněn. Dalším řešením je např. modul Private.

Systémová cesta a URL aliasy

Systémovou cestu daného typu obsahu je možné zjistit:

 • u aktuálního obsahu je odkaz je zobrazen ve stavovém řádku při najetí myši na záložku Upravit (z odkazu odstraňte koncové /edit)
 • v Administrace, Prvky webu, Url aliasy (admin/build/path), kde je možné vytvářet a upravovat URL aliasy.

Kam instalovat (rozbalit) nový modul

Moduly je možné instalovat (rozbalovat) do dvou míst:

 • přímo do adresáře modules
 • nebo do adresáře sites/all/modules (tento adresář modules je třeba vytvořit ručně). Toto místo je výhodnější pro případný upgrade systému na novou verzi. Moduly umístěné v tomto adresáři jsou navíc společné pro všechny subdomény (multi-site).

Kam instalovat (rozbalit) nové téma vzhledu

Témata vzhledu je možné instalovat (rozbalovat) do dvou míst:

 • přímo do adresáře themes
 • nebo do adresáře sites/all/themes (tento adresář themes je třeba vytvořit ručně). Toto místo je výhodnější pro případný upgrade systému na novou verzi. Témata vzhledu umístěná v tomto adresáři jsou navíc společná pro všechny subdomény (multi-site).

 Nelze změnit počet obrázků na stránku u modulu Image

V Administrace, Views, Tools, Clear Views Cache (admin/build/views/tools) vyprázdněte cache modulu Views.

Stav HTTP požadavku: Selhalo

Toto chybové hlášení se může objevit např. po neúplném zkopírování modulu na server, po načtení souboru se špatným kódování, po přechodu z offline režimu atd. Chybové hlášení je možné resetovat několika způsoby:

 1. Do souboru settings.php přidejte dočasně:
  • $conf['drupal_http_request_fails'] = FALSE;
 2. Nebo v databázové tabulce variable upravte v obsahu pole drupal_http_request_fails číslici 1na 0.
 3. Nebo dočasně nainstalujte modul Http Request Fail Reset:
  • v Administrace, Nastavení webu, HTTP Request Fail Reset nastavte Interval Quantity na 1Interval na minutes
  • spusťte cron
  • chybové hlášení by mělo zmizet (po odstranění chybového hlášení je třeba modul deaktivovat, jinak by se chybová hlášení resetoval každou minutu)