Content Optimizer

Zlepšuje on-page faktory SEO optimalizace kontrolou použití osvědčených postupů.

(admin > reports > content analysis)

Vyžaduje modul:

Drupal SEO Tools

(All-in-one) sada nástrojů integrující informace z vyhledávačů, analytické zprávy a optimalizační nástroje.

Drupal SEO Tools poskytuje:

Global Redirect

Mimo jiné modul umí např. "odstranit duplicitní" systémové cesty "node/#" a nechat jen URL aliasy, což je velice užitečné zejména pro SEO.

Google Website Optimizer

Umožňuje střídat a statisticky porovnávat různé segmenty obsahu na klíčových obchodních stránkách (např.

Image Style Quality

Umožňuje nastavit různé kvality náhledů obrázků.

jQuery Update

Kromě aktualizace jQuery knihovny např. také umožňuje zlepšit CDN výkon webu.

Keyword Research

Umožňuje analyzovat a vybrat nejlepší fráze přímo z obsahu webu. 

Metatag

Umožňuje automaticky poskytovat strukturovaná metadata (nadpis, popis, klíčová slova, autor, copyright atd.).

Nodewords

Umožňuje automaticky i ručně vkládat meta tagy stránek (keywords, description a canonical URL).

Nástupcem je modul Meta tags.

Nofollow List

Automaticky přidá atribut rel="nofollow"odkazům, které jsou vypsány v blacklistu nebo všem odkazům kromě těch které jsou vypsány ve whitelistu. Tento jednoduch

Syndikovat obsah