Nofollow List

Automaticky přidá atribut rel="nofollow"odkazům, které jsou vypsány v blacklistu nebo všem odkazům kromě těch které jsou vypsány ve whitelistu. Tento jednoduchý filtr funguje pouze na text procházející systémem filtrů tj. na obsah, bloky a textová pole CCK. Modul nefiltruje menu, zápatí stránky, poslání a pole profilu.

Instalace a nastavení

  1. Rozbalte modul Nofollow List 6.x-1.0 (5.x-1.1) do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  3. V admin/settings/nofollowlist (Administrace, Nastavení webu, Nofollowlist) můžete upravit výchozí nastavení:
    • pokud chcete přidat nofollow atribut pro všechny externí odkazy přidejte své stránky do whitelistu
  4. V admin/settings/filters (Administrace, Nastavení webu, Formáty textu) povolte u zvolených formátů textu Nofollow list filter.
  5. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) případně u Drupalu 5 admin/user/access (Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu) je možné upravit oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.

Poznámky:

  • ve verzi 6.x-1.0 přidává atributy i na relativní odkazy

Podobné moduly: