Transliteration

Centrální služba pro další moduly, umožňující odstranění nežádoucích znaků (např. diakritiky) z názvů nahrávaných souborů. U tohoto řešení dochází k přejmenování souboru již při jeho nahrávání.

Instalace

 1. Nainstalujte Pathauto.
 2. Rozbalte modul Transliteration 7.x-3.0 do adresáře sites/all/modules.
 3. V admin/modules (Moduly) modul povolte.
 4. V admin/config/media/file-system (Konfigurace, Systém souborů) je možné upravit výchozí nastavení:
  • povolte převádění názvů souborů během nahrávání
   • pokud potřebujete větší kontrolu nad výsledkem převodu názvů souborů nebo v uložené cestě k obrázku vyžadujete "node tokens" (např. "Node ID") měli byste zakázat tuto volbu a nainstalovat modul FileField Paths 
  • zakažte volbu "Transliterate the displayed file name"
  • povolte převod názvu nahrávaných souborů z velkých písmen na malá 
 5. admin/config/search/path/settings (Konfigurace, Url aliasy, Nastavení)
  • povolte volbu Převést znaky před vytvořením aliasu
  • nechte vypnutou volbu Omezit řetězce na písmena a čísla
 6. U všech polí obsahující cesty k souborů doporučuji upravit cestu např. pro "obrázky v článku" alespoň na (v jednom adresáři by nemělo být více než 5000 souborů):
  • field/im​age/article/[current-date:custom:Y]

Poznámky:

 • verze 6.x-1.0 a novější
  • umožňuje zpětnou konverzi názvů stávajících souborů (v nastavení Systému souborů)
  • mezera v názvu souborů je nahrazena podtržítkem a nejde např. nahradit za spojovník