CKEditor Link

Rozšíření WYSIWYG editorů usnadňující vytváření interních odkazů.

  1. Nainstalujte modul CKEditor (Wysiwyg a CKEditor).
  2. Rozbalte modul CKEditor Link 7.x-2.0-rc1 do adresáře sites/all/modules.
  3. V admin/modules (Moduly) modul povolte.
  4. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
  5. V admin/config/content/ckeditor (Konfigurace, Content Authoring, CKEditor) povolte u požadovaných profilů v sekci Vzhled editoru plugin Support for CKEditor Link module.
  6. V admin/config/content/formats (Konfigurace, Content Authoring, Formáty textu) povolte u požadovaných formátů CKEditor Link Filter a přesuňte jej na první místo v pořadí filtrů.
  7. admin/config/content/ckeditor_link (Konfigurace, Content Authoring, CKEditor Link) můžete upravit výchozí nastavení.