FCKeditor

WYSIWYG editor pro vkládání textového, grafického a multimediálního obsahu.

FCKeditor je funkční v prohlížečích Internet Explorer 5.5+, FireFox 1.5+, Safari 3.0+, Opera 9.5+, Google Chrome, Camino 1.0+ a Mozilla 1.3+ se zapnutou podporou JavaScriptu.

Některé výhody:

 • validní víceúrovňové odrážky a číslování
 • (X)HTML výstup
 • přehledný zdrojový kód
 • kontrola pravopisu při psaní

Novou generací tohoto modulu je modul CKEditor (univerzálnější je modul WYSIWYG API).

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul FCKeditor 6.x-2.0 do adresáře sites/all/modules/.
 2. Rozbalte archiv FCKeditor 2.6.6 a zkopírujte obsah adresáře fckeditor (adresář _samples je možné vynechat) do sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/.
 3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
 4. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) nastavte požadovaná oprávnění v sekci Modul fckeditor:
  • access fckeditor – každá povolená role může mít jiný typ editoru (DrupalBasic, DrupalFiltered, DrupalFull)
  • allow fckeditor file uploads
 5. V admin/settings/fckeditor (Administrace, Nastvení webu, FCKeditor) je možné upravit výchozí nastavení FCKeditoru:
  • Globální nastavení:
   • V sekci Visibility settings můžete omezit použití editoru např. zakázat editor při posílání e-mailových zpráv (contact), nastavování e-mailů (update status), vytváření webových formulářů (webform), překlad rozhraní a vlastní filtry (custom filter), editaci captcha testů (CAPTCHA Pack), cíle webu (pokud tuto proměnnou používáte současně i jako meta element v hlavičce dokumentu), moduly Lightbox2, Comment Mail:
    • do pole Fields to exclude/include přidejte:
     • Drupal 6
      edit-contact-form-information
      edit-message
      edit-update-notify-emails
      edit-webform-confirmation
      edit-webform-additional-validate
      edit-webform-additional-submit
      edit-extra-items
      edit-extra-description
      edit-value
      edit-extra-options
      edit-extra-questions
      edit-translations-cs
      edit-pattern
      edit-replacement
      edit-lost-character-captcha-word-pool-en
      edit-lost-character-captcha-word-pool-cs
      edit-site-mission
      edit-lightbox2-page-list
      edit-lightbox2-custom-trigger-classes
      edit-commentmail-mail-approve
      edit-commentmail-mail-notify
      edit-allowed-values
      edit-allowed-values-php
      edit-default-value-php-1
      edit-code
      
     • Drupal 5
      edit-contact-form-information
      contact-mail-user
      edit-message
      edit-notify-emails
      edit-webform-confirmation
      edit-webform-additional-validate
      edit-webform-additional-submit
      edit-extra-items
      edit-extra-description
      edit-value
      edit-extra-options
      edit-extra-questions
      edit-translations-cs
      edit-default-value-php
      edit-pattern
      edit-replacement
      edit-lost-character-captcha-word-pool-cs
      edit-lost-character-captcha-word-pool-en
      
  • Profily (upravte u všech uživatelských profilů):
   • V sekci Basic setup zvolte Roles allowed to use this profile
   • V sekci Editor appearance můžete zvolit vzhled:
    • Toolbar: DrupalBasic, DrupalFiltered nebo DrupalFull
    • Jazyk: CS
   • V sekci Cleanup and output můžete nastavit chování editoru:
    • Font formats: p;div;pre;address;h2;h3;h4;h5;h6
   • v sekci File browser settings je možné zvolit způsob procházení a nahrávání souborů:
    • Built-in file browser
    • IMCE
    • Web File Manager
    • Image Browser
 6. V případě potřeby upravite nastavení vstupních formátů.
 7. Upravte soubor sites/all/modules/fckeditor/fckeditor.config.js dle potřeb (Users Guide, Developers Guide):
  • dle potřeby můžete upravit CSS třídy vkládané tlačítky pro zarovnávání:
   FCKConfig.JustifyClasses = ['left','center','right','justify'] ;
  • u jednotlivých editorů můžete upravit zobrazení panelu nástrojů (pokud Vám tlačítko DrupalBreak (Teaser) nevyhovuje, můžete zakomentovat řádek s rozšířením 'drupalbreak'):
   FCKConfig.ToolbarSets['DrupalFull'] = [
    ['Source','-','Preview','-','Templates'],
    ['Cut','Copy','Paste','-','SpellCheck'],
    ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
    '/',
    ['Bold','Italic','-','Subscript','Superscript'],
    ['OrderedList','UnorderedList','-','Outdent','Indent','Blockquote'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight'],
    ['Link','Unlink','Anchor'/*,'LinkToNode', 'LinkToMenu'*/],
    ['Image','Flash','Table','Rule','Smiley','SpecialChar','DrupalBreak'/*, 'DrupalPageBreak'*/],
    '/',
    ['Style','FontFormat'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['FitWindow','ShowBlocks','-','About'] // No comma for the last row
   ] ;

   FCKConfig.ToolbarSets['DrupalBasic'] = [
   ['Source','-','Preview'],
   ['Bold','Italic','-','Subscript','Superscript'],
   ['OrderedList','UnorderedList','-','Outdent','Indent','Blockquote'],
   ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight'],
   ['Link','Unlink'],
   ['Smiley','SpecialChar','DrupalBreak'],
   ['FontFormat'] // No comma for the last row
   ] ;

   FCKConfig.ToolbarSets['DrupalFiltered'] = [
   ['Source','-','Preview'],
   ['Cut','Copy','Paste','-','SpellCheck'],
   ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
   '/',
   ['Bold','Italic','-','Subscript','Superscript'],
   ['OrderedList','UnorderedList','-','Outdent','Indent','Blockquote'],
   ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight'],
   ['Link','Unlink'/*,'LinkToNode', 'LinkToMenu'*/],
   ['Smiley','SpecialChar','DrupalBreak'/*, 'DrupalPageBreak'*/],
   '/',
   ['Style','FontFormat'],
   ['FitWindow','ShowBlocks'] // No comma for the last row
   ] ;

  • dle potřeb můžete změnit výchozí nastavení viz Configuration Options
   • vzhled editoru je možné pohodlněji upravovat doplněním identifikátoru popřípadě i třídy do elementu <body> fckeditoru např.:
    FCKConfig.BodyId = 'wysiwyg' ;
   • nevkládat HTML entity:
    FCKConfig.IncludeLatinEntities	= false ;
   • kontrolovat pravopis ve webovém prohlížeči Firefox:
    FCKConfig.FirefoxSpellChecker	= true ;
   • vnutit vkládání obsahu schránky jako čistý text
    FCKConfig.ForcePasteAsPlainText = true ;
   • vlastní smajlíky:
    • zkopírujte obsah adresáře sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/images/smiley/msn do vlastní složky se smajlíky např. files/images/smileys nebo použijte vlastní např. msn smileys:
     /* Smiley */
     FCKConfig.SmileyPath	= '/sites/default/files/images/smileys/';
     // FCKConfig.SmileyPath	= '/system/files/images/smileys/';
     FCKConfig.SmileyImages = ['regular_smile.gif','sad_smile.gif',
     'wink_smile.gif','teeth_smile.gif','confused_smile.gif',
     'tounge_smile.gif','embaressed_smile.gif','omg_smile.gif',
     'whatchutalkingabout_smile.gif','angry_smile.gif','angel_smile.gif',
     'shades_smile.gif','devil_smile.gif','cry_smile.gif','lightbulb.gif',
     'thumbs_down.gif','thumbs_up.gif','heart.gif','broken_heart.gif',
     'kiss.gif','envelope.gif','really_happy.gif'] ;
     
   • po změně tohoto souboru vyčistěte cache prohlížeče
 8. Výchozí styly elementů a atributů FCKeditoru (pomocí rozbalovacího seznamu je možné styly aktivovat, deaktivovat a kombinovat) je možné upravit v souboru:

  • modules/fckeditor/fckeditor/fckconfig.js
   /* My Styles */
   FCKConfig.CustomStyles =
   {
    'Image Alone' : { Element: 'img', Attributes: {'class': 'alone'} },
    'Float Left' : { Element: 'div', Attributes: {'class': 'f-left'} },
    'Float Right' : { Element: 'div', Attributes: {'class': 'f-right'} },
    'Clear (p)' : { Element: 'p', Attributes: {'class': 'clear'} }
   };
   
  • případně v souboru fckstyles.xml

 9. Modul Image Assist je do FCKeditoru možné integrovat zkopírováním souboru img_assist_fckeditor.js z adresáře modules/fckeditor/ do modules/img_assist/.

Pokud používáte modul CKEditor (FCKeditor) je doporučeno pro lepší kontrolu nad konci řádků vypnout u všech vstupních formátů, kde se bude CKEditor používat filtr Převést odřádkování do HTML (tj. <br> a <p>)enlightened

Nahrávání souborů a vytváření složek

V adresáři files vytvořte podadresáře images, flashesmedia.

Neveřejný systém souborů
IMCE
 1. Naistalujte modul IMCE.
 2. V admin/settings/fckeditor (Administrace, Nastvení webu, FCKeditor) je možné upravit nastavení fckeditoru u jednolivých uživatelských profilů. U profilů DrupalFilteredDrupalFull:
  • V sekci File browser settings:
   • Zvolte File browser type: IMCE
   • Ve verzi Drupal 5:
    • Allow basic file management: false (při povolení zpřístupní záložku pro upload obrázků bez možnosti výběru složky)
     • Při výchozím nastavení do složky sites/default/files (níže je uvedena úprava cesty na sites/default/files/images).
    • Allow advanced file management: true – zpřístupní tlačítko pro výběr souborů ze serveru (upload souborů a vytváření složek).
Veřejný systém souborů
IMCE

Postup je stejný jako u neveřejného systému souborů.

Vestavný správce souborů

U souboru sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/connectors/php/config.php si povolte oprávnění pro zápis a upravte (není třeba nastavovat při zapnutém modulu IMCE):

 • Povolte procházení souborů:
  • Jedna možnost (k souborům mají přístup "všichni"):
   $Config['Enabled'] = true;
  • ??? nebo bezpečnější způsob (k souborům mají přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním uploadu):
   1. $drupal_path = "/../../..";
    if(!file_exists($drupal_path . '/includes/bootstrap.inc')) {
     $drupal_path = "../..";
     do {
      $drupal_path .= "/..";
      $depth = substr_count($drupal_path, "..");
      false;
     }
     while(!($bootstrapFileFound = file_exists($drupal_path
      .'/includes/bootstrap.inc')) && $depth<10);
    }
    if (!isset($bootstrapFileFound) || $bootstrapFileFound) {
     $cwd = getcwd();
     chdir($drupal_path);
     require_once './includes/bootstrap.inc';
     drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
     $Config['Enabled'] = user_access('allow fckeditor file uploads');
     chdir($cwd);
    }
    $Config['Enabled'] = false ;
   2. V souboru sites/default/settings.php odkomentujte a nastavte:
    $cookie_domain = 'adresa.webu.com';
 • Nastavte relativní cestu k uživatelskému adresáři nebo řádek zakomentujte
  $Config['UserFilesPath'] = '/sites/default/files/';
 • Můžete nastavit i absolutní cestu k uživatelskému adresáři (pokud není absolutní cesta prázdná, musí se shodovat s relativní cestou):
  $Config['UserFilesAbsolutePath'] = '' ;
 • Sjednocení umístění nahrávaných souborů s modulem upload, který neumožňuje změnit výchozí složku (tj. přímo adresář sites/default/files):
  $Config['FileTypesPath']['File'] = $Config['UserFilesPath'] . '' ;
  $Config['FileTypesAbsolutePath']['File']=
   ($Config['UserFilesAbsolutePath'] == '') ? '' :
   $Config['UserFilesAbsolutePath'].'' ;
 • Pro zpřístupnění obrázků nahraných pomocí modulu image upravte výchozí složku pro obrázky z image na images:
  $Config['FileTypesPath']['Image'] = $Config['UserFilesPath']
   .'images/' ;
  $Config['FileTypesAbsolutePath']['Image']=
   ($Config['UserFilesAbsolutePath'] == '') ? '' :
   $Config['UserFilesAbsolutePath'].'images/' ;
 • Změna výchozí složky rychlého uploadu obrázků (Allow basic file management) z sites/default/files na sites/default/files/images:
  • upravte:
   $Config['QuickUploadPath']['Image'] = $Config['UserFilesPath'] ;
   $Config['QuickUploadAbsolutePath']['Image'] =
    $Config['UserFilesAbsolutePath'] ;
  • na:
   $Config['QuickUploadPath']['Image'] =
    $Config['FileTypesPath']['Image'] ;
   $Config['QuickUploadAbsolutePath']['Image'] =
    $Config['FileTypesAbsolutePath']['Image'] ;
 • Jen pro pořádek v systému adresářů upravte výchozí složku pro flash animace z flash na flashes:
  $Config['FileTypesPath']['Flash'] = $Config['UserFilesPath']
   .'flashes/' ;
  $Config['FileTypesAbsolutePath']['Flash']=
   ($Config['UserFilesAbsolutePath'] == '') ? '' :
   $Config['UserFilesAbsolutePath'].'flashes/' ;

Další moduly:

Překlad:

 • Allowed HTML tags: @tags
  • Povolené HTML značky: @tags
 • Switch to plain text editor
  • Přepnout do jednoduchého textového editoru
 • Switch to rich text editor
  • Přepnout do formátovacího textového editoru

Poznámky (úkoly do budoucnosti):

 • http://drupal.fckeditor.net/tricks#1
 • nastavit vlastní vzhled editoru viz styly (fckeditor/fckeditor/editor/skins/default)
 • posun v tabulce na další buňku
 • upravit vkládání tabulky (odstranit zbytečné atributy) a přidat <caption>
 • u obrázků zjednodušit vkládání (úpravu) atributu alt a title (sjednotit nebo umístit na jednu záložku)
 • u modulu fckeditor jsem nenašel talčítko (nebo rozšíření) na upload souborůmédií (ne obrázků ani flash animací), možná je to některá ze záložek
 • povolit klávesovou zkratku Ctrl+T (nová záložka prohlížeče) při editaci textu.

Konfigurace:

 • nastavení HTML zdroje:
  • /* HTML Source */
   FCKConfig.FormatSource = true ;
   FCKConfig.FormatIndentator = ' ' ;
   FCKConfig.FormatOutput = true ;

 • Do sekce klávesových zkratek si např. můžete doplnit klávesové zkratky na zvýšení (TAB) a snížení (Shift+TAB) odsazení:
  [ SHIFT + 9 /*TAB*/, 'Outdent' ],
  [ 9 /*TAB*/, 'Indent' ],
 • Zachovat klávesovou zkratku CTRL+TAB operačního systému (nezobrazovat zdroj obsahu):
  [ CTRL + 9 /*TAB*/, true /*'Source'*/ ]
 • ...

Nastavení absolutní cesty pro obrázky – vhodné pro posílání formátovaných e-mailů (u formuláře na posílání e-mailů je nejlepší fckeditor nepoužívat (posílat pouze čistý text) tj. níže uvedené hodnoty nenastavujte:

 • U souboru sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/editor/filemanager/ browser/default/connectors/php/basexml.php si povolte oprávnění pro zápis a upravte (změňte i adresu Vašeho webu):
  echo '<CurrentFolder path="'.
   ConvertToXmlAttribute($currentFolder) 
   .'" url="'.'http://www.adresa.webu'.
   ConvertToXmlAttribute(GetUrlFromPath($resourceType, 
   $currentFolder)) . '" />';
 • U souboru sites/all/modules/fckeditor/fckeditor/fckconfig.js si povolte oprávnění pro zápis a upravte:
  //absolutni cesta k webu
  FCKConfig.BaseHref = 'http://www.adresa.webu';
  //absolutni cesta pro smajliky
  FCKConfig.SmileyPath = FCKConfig.BaseHref + FCKConfig.BasePath +
   'images/smiley/msn/';