CAPTCHA Pack

Rozšiřuje modul Captcha o další typy testů.

 • náhodný výběr ze seznamu povolených testů
 • slovně vyjádřená početní úloha
 • výběr chybějících znaků
 • výběr slova z fráze
 • výběr nesouvisejícího slova
 • CSS captcha
 • ASCII captha

Instalace

 1. Nainstalujte  a povolte modul Captcha.
 2. Rozbalte modul CAPTCHA Pack 6.x-1.0-beta3 (5.x-1.1) do adresáře sites/all/modules.
 3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) povolte moduly:
  • (ASCII art CAPTCHA - no znepřístupní formulář zrakově postiženým uživatelům)
  • (CSS CAPTCHA - no znepřístupní formulář uživatelům používající prohlížeč bez podpory CSS)
  • Foo CAPTCHA
  • Lost character CAPTCHA
  • Math CAPTCHA
  • Phrase CAPTCHA (ještě není kompletně převeden do verze 6.x)
  • Random CAPTCHA type
  • Word list CAPTCHA (ještě není kompletně převeden do verze 6.x)
 4. V admin/user/captcha/captcha/examples (Administrace, Uživatelé, CAPTCHA, Examples) si můžete prohlédnout příklady testů.
 5. V admin/user/captcha (Administrace, Uživatelé, CAPTCHA) Upravte nastavení jednotlivých typů testů:
  • Foo CAPTCHA
   • velmi jednoduché
  • Lost characters
   • pokud používáte nějaký WYSIWYG editor je vhodné jej u editace slov v sekci Word pool nepoužívat viz nastavení modulu FCKeditor
   • kód cs: archeologie cestovatel dokumentace elektromagnet fotografie horolezec chobotnice informace interpunkce identifikace inspektor jitrnice knihovnice komunikace koncentrace ledoborec mrakodrap nemocnice nevolnost nohavice novorozenec organizace pazourek pozorovatel prezentace rekonstrukce rehabilitace reprezentace specializace spolupachatel stipendium telekomunikace temperament terminologie tolerance trestanec ubrousek ultrazvuk velbloud velikonoce velkoobchod velkostatek venkovan velvyslanec videomagnetofon vlastenec zakladatel
  • Math CAPTCHA
   • můžete upravit výchozí hodnoty
  • Random CAPTCHA type
   • můžete zvolit typy testů, ze kterých se bude náhodně vybírat
 6. V admin/user/captcha (Administrace, Uživatelé, Captcha) zvolte u vybraných formulářů Random CAPTCHA type (random_captcha_type).

Překlady:

 • The answer you entered for the CAPTCHA was not correct.
  • Odpověď zadaná na CAPTCHA test nebyla správná.
 • CAPTCHA session reuse attack detected.
  • Detekován nový CAPTCHA session útok.
 • Enter "foo"
  • Napište "foo"
 • Enter the missing character from the following word
  • Napište chybějící znak z následujícího slova
 • Solve this math question and enter the solution with digits. E.g. for "two plus four = ?" enter "6".
  • Vyřešte tuto matematickou úlohu a zadejte výsledek číselně. Např. pro "dvě plus čtyři = ?", napište "6".
 • zero
  • nula
 • one
  • jedna
 • two
  • dvě
 • three
  • tři
 • four
  • čtyři
 • five
  • pět
 • six
  • šest
 • seven
  • sedm
 • eight
  • osm
 • nine
  • devět
 • ten
  • deset
 • eleven
  • jedenáct
 • twelve
  • dvanáct
 • thirteen
  • třináct
 • fourteen
  • čtrnáct
 • fifteen
  • patnáct
 • sixteen
  • šestnáct
 • seventeen
  • sedmnáct
 • eighteen
  • osmnáct
 • nineteen
  • devatenáct
 • twenty
  • dvacet