Maillog / Mail Developer

Zaznamenává veškeré odesílané e-maily do logů. Mimo jiné unožňuje i zakázat odesílání e-mailů.