Secure Pages Hijack Prevention

Rozšiřuje modul Secure Pages o ochranu proti Session Hijacking tj. ukradení session ID a zabezpečuje přihlášení jak v bloku, tak na přihlašovací stránce.

  1. Rozbalte modul Secure Pages Hijack Prevention 6.x-1.5 do adresáře sites/all/modules.
  2. V Administrace, Prvky webu, Moduly (admin/build/modules) modul povolte.