Diff

Umožňuje zobrazit změny revizí oproti originálu, což je možné např. využít pro zjištění, zda nebyl web modifikován nepovolanou osobou. 

Instalace a nastavení:

  1. Rozbalte modul Diff 7.x-3.2 do adresáře sites/all/modules/.
  2. admin/config/content/diff (Nastavení, Vytváření obsahu, Diff) je možné upravit výchozí nastavení.

Další moduly:

  • Node Revision Restrict