Obsah

Node (uzel, jednotka) je obecný objekt reprezentující libovolný obsah. Každý node má jedinečné číslo (nid), verzi (vid), metadata, název (title) a obsah (většinou body).

Výchozí hodnoty pro jednotlivé typy obsahu

V admin/structure/types (Struktura, Typy obsahu) je možné nastavit výchozí hodnoty pro jednotlivé typy obsahu:

 • popisek pro pole nadpis
 • zobrazovaní na titulní straně
 • vytvářet novou revizi enlightened
 • nastavení komentářů
  • (NE)zobrazovat formulář pro odpověď na stránce s komentáři
 • nastavení výchozí pozice menu při zadávání nového obsahu

Pro duplikaci (vytvoření podobného) typu obsahu a jeho nastavení je možné využít modul Node clone.

Titulní strana

V admin/config/system/site-information (Konfigurace, Informace o webu) je možné upravit:

 • počet příspěvků na úvodní stránce
 • výchozí titulní stranu
 • chybové stránky
  • 403: node
  • 404: node

Informace o revizi

Při vytváření obsahu můžete pomocí revizí vytvářet různé verze (ukládat historii) stejného obsahu a sledovat rozdíly mezi jednotlivými verzemi. Revize doporučuji zapnout u všech ručně vytvářených typů obsahů. enlightened

Užitečným pomocníkem pro revize je modul Diff.