Cron

Některé moduly vyžadují službu cron. Zvolte si proto jednu z následujících možností:

Vestavěný Cron

Je spouštěn na základě návštěv uživatelů webu. V admin/config/system/cron (Konfigurace, Cron) je možné nastavit pravidelnost opakování.

Vestavěný cron je vhodné "vypnout" (zrychlí se tak první načtení stránky) a nastavit cron jiným způsobem (webhosting, server atd.). enlightened

Další rozšíření:

 • Ultimate Cron – umožňuje např. nastavit rozdílné časy kontroly aktualizace a odesílání newsletteru enlightened
 • Elysia Cron

Webhosting

Většina poskytovatelů nabízí zapnutí služby cron v administraci webhostingu. Po nastavení této služby vypněte spouštění vestavěného cronu v konfiguraci Drupalu.

Poormanscron

Použijte modul Drupalu s názvem Poormanscron.

WebCron

Zaregistrujte se na stránkách www.webcron.org a vytvořte si novou úlohu pro Váš web.

Server

Spouštění každých 30 minut

Do souboru /etc/crontab vložte (YOURKEY je možné zjistit v admin/reports/status (Logy, Hlášení stavu)

0,30 * * * * root /usr/bin/wget -O - -q http://example.com/cron.php?cron_key=YOURKEY

Spouštění každou hodinu

Do souboru /etc/crontab vložte

0 * * * * root /usr/bin/wget -O - -q http://example.com/cron.php?cron_key=YOURKEY

Jiný způsob:

 1. Pro spouštění skriptu cron.php jednou za hodinu vytvořte v /etc/cron.hourly soubor s názvem např. script a oprávněním:
  Oprávnění souboru script
    Čtení Zápis Spouštění
  Vlastník Ano Ano Ano
  Skupina Ano Ne Ano
  Ostatni Ano Ne Ano
 2. Do souboru vložte níže uvedené řádky a upravte adresu Vašeho webu:
  #!/bin/sh
  /usr/bin/wget -O - -q http://example.com/cron.php?cron_key=YOURKEY

  Pokud máte přístup k serveru omezen pouze na některé IP adresy, je vhodné příkazu wget nařídit použití lokálního rozhraní:

  #!/bin/sh
  /usr/bin/wget -O - -q --bind-address=127.0.0.1
   http://example.com/cron.php?cron_key=YOURKEY

PHP

Jednoduché řešení

 1. Pro spouštění cronu pomocí PHP vytvořte soubor např. cron_custom.php s oprávněním:
  Oprávnění souboru cron_custom.php
    Čtení Zápis Spouštění
  Vlastník Ano Ano Ano
  Skupina Ne Ne Ne
  Ostatni Ne Ne Ne
 2. Do souboru vložte níže uvedené řádky:
 3. <?php
   require('http://example.com/cron.php?cron_key=YOURKEY');
  ?>

  nebo (záleží na webhostingu)

  <?php
   file_get_contents('http://example.com/cron.php?cron_key=YOURKEY');
  ?>

Řešení bez omezení doby běhu skriptu (max_execution_time)

Bližší info viz Drupal 7: Running cron from the command line.

 1. V adresáři sites/ vytvořte dva soubory:
  • localcron.php
  • #!/usr/bin/env /usr/php53/bin/php
   <?php
   // Checks that the arguments are supplied, if not display help information.
   if (in_array($argv, array('--help')) || $argc != 5) {
   ?>
   
   <?php
   } else {
    // Loop through arguments and extract the cron key and drupal root path.
    for ($i = 1; $i < $argc; $i++) {
     switch ($argv[$i]) {
      case '--key':
       $i++;
       $key = $argv[$i];
       break;
      case '--root':
       $i++;
       $path = $argv[$i];
       break;
     }
    }
    
    chdir($path);
    // Sets script name
    $_SERVER['SCRIPT_NAME'] = $argv[0];
    
    // Values as copied from drupal.sh
    $_SERVER['HTTP_HOST'] = 'default';
    $_SERVER['REMOTE_ADDR'] = '127.0.0.1';
    $_SERVER['SERVER_SOFTWARE'] = NULL;
    $_SERVER['REQUEST_METHOD'] = 'GET';
    $_SERVER['QUERY_STRING'] = '';
    $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'] = 'console';
    
    // Set cron key get variable to use below code with as
    // little modification as possible.
    $_GET['cron_key'] = $key;
    define('DRUPAL_ROOT', $path);
    
    // Code below is almost verbatim from cron.php, just the messages for
    // watchdog have been changed to indicate that the problem originated from
    // this script.
    include_once DRUPAL_ROOT . '/includes/bootstrap.inc';
    drupal_bootstrap(DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL);
    
    if (!isset($_GET['cron_key']) || variable_get('cron_key', 'drupal') != $_GET['cron_key']) {
     watchdog('cron', "Cron could not run via $argv[0] because an invalid key was used.", array(), WATCHDOG_NOTICE);
     drupal_access_denied();
    } elseif (variable_get('maintenance_mode', 0)) {
     watchdog('cron', "Cron could not run via $argv[0] because the site is in maintenance mode.", array(), WATCHDOG_NOTICE);
     drupal_access_denied();
    } else {
     drupal_cron_run();
    }
   }
   
  • localcrontab.php (upravte zvýrazněné části: umístění souboru, klíč a umístění webu)
  • <?php
   shell_exec("/usr/php53/bin/php /data/web/hosting.com/sub/website.com/sites/localcron.php --key IFEVzAgi8f93LzbHIH8Tz_teLnU7qF456OZRabpxAMg --root '/data/web/hosting.com/sub/website.com/' ");
 2. Nastavte cron na pravidelné spouštění souboru localcrontab.php

Windows

Configuring cron jobs on Windows