Systém souborů

Metoda stahování

Veřejně (veřejný přístup)

Adresa odkazu u souborů ukazuje přímo na místo, kde jsou soubory na serveru umístěny.

Neveřejně (neveřejný přístup)

Umístění souborů na serveru není možné zjistit přímo z adresy odkazu, protože do adres odkazů na soubor vkládá Drupal automaticky proměnnou system.

Výhody:

 • umožňuje kontrolovat přístup ke stahovaným souborům (např. je možné zjišťovat počet stažení příloh)

Při umístění souborů mimo veřejný prostor webu je většinou nutné požádat poskytovatele webhostingu o posunutí Open_basedir restrikce.

Nastavení

 1. Přejděte do admin/config/media/file-system (Konfigurace, Systém souborů) a zvolte výchozí způsob stahování.
 2. Nastavte cestu k souborovému systému a dočasnému adresáři:
  1. Veřejná metoda stahování (veřejný přístup)
   1. Jednoduchý web (výchozí nastavení):
    • Cesta k veřejnému souborovému systému: sites/default/files
    • Cesta k neveřejnému souborovému systému: sites/default/files/private
    • Dočasný adresář: /tmp nebo sites/default/files/private/tmp
   2. Multisite web:
    • Cesta k veřejnému souborovému systému: sites/adresa.webu/files
    • Cesta k neveřejnému souborovému systému: sites/adresa.webu/files/private
    • Dočasný adresář: /tmp nebo sites/adresa.webu/files/private/tmp
  2. Neveřejná metoda stahování (neveřejný přístup):
   1. Jednoduchý web:
    1. Adresáře files/privatea /tmp jsou umístěny na veřejném místě webhostingu, ale znepřístupněny nastavení souboru .htaccess
     • Cesta k neveřejnému souborovému systému: sites/default/files/private
      • do souboru files/private/.htaccess doplňte
       Deny from all

       dle nastavení serveru je někdy nutné zakomentovat

       #Options None
       #Options +FollowSymLinks
       
      • pokud v neveřejném systému souborů chcete povolit přístup do nějakého adresáře např. files/private/files/languages/, vložte do něj soubor .htaccess obsahující
       Order Deny,Allow
     • Dočasný adresář: /tmp nebo sites/default/files/private/tmp
    2. Adresáře private/filestmp jsou umístěny na neveřejném místě webhostingu
     • Cesta k neveřejnému souborovému systému: dle umístění na serveru
     • Dočasný adresář: dle umístění na serveru
   2. Multisite web:
    1. Adresáře files/private a tmp jsou umístěny na veřejném místě webhostingu, ale znepřístupněny nastavení souboru .htaccess
     • Cesta k neveřejnému souborovému systému: sites/adrese.webu/files/private/
      • do souboru files/private/.htaccess doplňte
       Deny from all
      • pokud v neveřejném systému souborů chcete povolit přístup do nějakého adresáře např. files/private/languages/, vložte do něj soubor .htaccess obsahující
       Order Deny,Allow
     • Dočasný adresář: /tmp nebo sites/adresa.webu/private/tmp
    2. Adresáře files/private a tmp jsou umístěny na neveřejném místě webhostingu
     • Cesta k souborovému systému: dle umístění na serveru
     • Dočasný adresář: dle umístění na serveru

Úpravy 

Pokdu jste již na web vložili nějaké soubory (přílohy, obrázky atd.), metodu stahování již neměňte!

Veřejně (veřejný přístup)

Pokud potřebujete změnit umístění adresáře files je třeba upravit i cesty v databázových tabulkách files, node_revisions, usersvariable případně využijte modul Site Directory Migrate.