jQuery

Výhody použití Behaviors v Drupalu:

 • schopnost modifikace JavaScriptu
 • "znovupřipojitelnost"
 • možnost připojení ke konkrétnímu obsahu
  • nahrávání HTML obsahu pomocí AHAH (jednodušší forma AJAX)

Příklad obecného jQuery:

$(document).ready(function () {
 // Do some fancy stuff.
});

Příklady použítí jQuery v Drupal 7:

A)

(function ($) {
 // To understand behaviors, see https://drupal.org/node/756722#behaviors
 Drupal.behaviors.my_custom_behavior = {
  attach: function(context, settings) {
   // Place your code here.
  }
 };
})(jQuery);

B)

// JavaScript should be made compatible with libraries other than jQuery by
// wrapping it with an "anonymous closure". See:
// – https://drupal.org/node/1446420
// – http://www.adequatelygood.com/2010/3/JavaScript-Module-Pattern-In-Depth
(function($, Drupal, window, document, undefined) {
 Drupal.behaviors.myModuleBehavior = {
  attach: function (context, settings) {
   $('input.myCustomBehavior', context).once('myCustomBehavior', function () {
    // Apply the myCustomBehaviour effect to the elements only once.
   });
  }
 };
})(jQuery, Drupal, this, this.document);

Příklad předání proměnné z PHP do JavaSkriptu:

 • drupal_add_js(array('myTyxModule' => array('tax_rate' => '0.021')), 'setting');
 • nyní je možné k této proměnné přistupovat v JavaSkritpu
 • (function($) {
   Drupal.behaviors.myTyxModule = {
    attach: function (context, settings) {
      
     // You can access the variable by using Drupal.settings.myTyxModule.tax_rate
        alert(Drupal.settings.myTyxModule.tax_rate);
      
    }
   };
  })(jQuery);

Dokumentace: