Vývoj

Drupal 8

Nastavení:

 • blog.liip.ch/archive/2016/06/20/lets-debug-drupal-8.html

Vývojové prostředí:

Vývoj:

 • Drush + Drupal Console (Symfony konsole poskytující oběktově orientované rozhraní příkazové řádky)
  • drive.google.com/file/d/0B-inzLL7j12jam96WXk1TUJIcjQ/view
  • pantheon.io/introduction-drush-and-drupal-console (instalace Drupal 8 a zápis modulů)
 • redcrackle.com/blog/drupal-8/phpstorm
 • V souboru services.yml nastavte v sekci Twig debugging:
  • debug: true
  • auto_reload: true
  • cache: false
 • Vyprázdněte Cache (Nastavení, Výkon) nebo:
  • drush cache-rebuild
 • Nainstalujte modul Devel (povolte Devel a Kint). 
 • pantheon.io/docs/composer/
 • browsersync.io
 • modul Search Kint (drupaleasy.com/quicktips/drupal-8-debugging-kareful-klicking-kint)
  • kint($variable_name)
  • {{ kint(variable_name) }}

TWIG

Vývojová prostředí (editory) podporující TWIG:

 • PhpStorm (od verze 2.1 vestavěná podpora)
 • Netbeans (od verze 7.2 vestavěná podpora)
 • Textmate + Twig bundle
 • Vim + Jinja syntax plugin nebo vim-twig plugin
 • Eclipse + Twig plugin
 • Sublime Text + Twig bundle
 • GtkSourceView + Twig language definition
 • Coda + Twig syntax mode
 • SubEthaEdit + Twig syntax mode
 • Komodo + Twig highlight/syntax check mode
 • Komodo Edit + Twig highlight/syntax check mode
 • Notepad++ + Notepad++ Twig Highlighter
 • Emacs + web-mode.el
 • Atom + PHP-twig for atom

Komentáře

{# Comment #}

Proměnné

Proměnné mohou mít atributy nebo prvky:

{{ foo.bar }}
{{ foo['bar'] }}

Jestliže atribut obsahuje speciální znaky (např. mínus) použijte funkci attribute():

{# equivalent to the non-working foo.data-foo #}
{{ attribute(foo, 'data-foo') }}

Více viz twig.sensiolabs.org/doc/templates.html

YML

Poznámky:

 • V konfiguračních yml souborech musí být pro odsazení použity mezery ne tabulátor!