Platforma

Udržování instalační "platformy" nebo "profilu" usnadňuje začátek při vytváření nového webu.

Drupal:

 • "standardní instalace" v angličtině

Základní nastavení:

Označení modulů:

 • [M] – minimální základ (alespoň 100.000 zjištěných instalací)
 • (S) – standard (více než 10.000 zjištěných instalací je předpokladem "odladěného" modulu)
 • (C) – kontrola (checklist)
 • (U) – přístup více uživatelů
 • (L) – jazyky (languages)
 • (R) – responzivní web
 • (D) – retina displej
 • (P) – přístupnost
 • (I) – uživatelské rozhraní (user interface)
 • (A) – clean markup
 • (T) – možnost ovládat dotykem (touch)
 • tučně – oblíbený modul
 • [8] – Drupal 8

Moduly

Instalace:

 • [8] Configuration installer

Administrace (managment):

 • [M] Module filter
 • [M] Strongarm
 • [M] Advanced help
 • [S] String Overrides
 • [S] Administration Views | Find Content (jednoduchá alternativa Administration Views)
 • [S] Features
 • [S] Link checker
 • [S] Search 404 | CustomError + Redirect 403 to User Login
  • Search 404 je vhodné, pokud je povoleno vyhledávní, v opačném případě použijte raději CustomError nebo do "Informací o webu -> Chybové stránky" vyplňte vhodnou URL např. "node")
 • (S) Blockify
 • (C) QA Checklist
 • (C) Performance and Scalability Checklist
 • (U) Mass Password Reset
 • (U) Mail Editor
 • Masquerade – přepínání (testování) uživatelských rolí bez nutnosti přihlašování
 • Custom Contextual Links yes
 • User registration password – umožňuje uživateli poslat heslo
 • Read only mode
 • Empty paragraph killer
 • Htaccess
 • Magic
 • File Lock
 • Entity cache
 • Void Menu
 • File (Field) Paths
 • Drupal Remote Dashboard – správa více webů
 • Exclude Node Title
 • Module Missing Message Fixer

Uživatelské rozhraní:

 • [M8] Admin ToolbarAdministration menu
 • [M8] CKEditor | Wysiwyg | BUEditor (umožňuje vkládat CSS třídy)
  • CKEditor Link – A plugin to easily create links to Drupal internal paths
 • [M] Node Edit Protection (jQuery.FormCheck.js, jQuery.SafetyNet.js, jQuery.FormNavigate.js)
 • [S] WYSIWYG Filter
 • [S] IMCE – souborový manažer
  • [S] IMCE Wysiwyg bridge
  • [S] IMCE Mkdir
 • [R] Mobile Friendly Navigation Toolbar + Quick Edit + Quick Edit Tab enlightened
 • Content locking (anti-concurrent editing) yes
 • [S8] Views Infinite Scroll | Views Load More | GD Infinite Scroll
 • (S) Diff – porovnávání revizí (změn v obsahu)
  • (S) Node Revision Restrict enlightened
 • (S) Save & Edit
 • (S) Save Draft
 • (S) Autosave enlightened
 • (U) Views Selective Filters enlightened
 • (U) Page Preview enlightened
 • (R) Responsive Theme Preview enlightened
 • (R) Table Trash enlightened - vyhledávání (filtrace), třídění, změna pořadí a šířky sloupců, exporty
 • Label Trash enlightened
 • Simplified Menu Administration
 • Bootstrap Tour | (Demo Tour) | Inline Manual – průvodce webovými stránkami
 • Views Global Filter – předává (zachovává) volbu uživatele mezi stránkami
 • Entity Embed + Entity Browser
 • Text Size
 • Editable Views – editace obsahu přímo ve Views

Zálohování:

 • [M8] Backup and Migrate
 • [S] DB Maintenance
 • Backup and migrate prune
 • Backup and Migrate SFTP | Backup and Migrate Dropbox | Backup & Migrate OpenCloud

Lokalizace (jazyky):

 • [M] Localization update
 • [SL] Translation Management Tool
 • (L) Internationalization
 • (L) Internationalization Views yes
 • (L) Language icons
 • (L) Localization client
 • (L) Pathauto i18n Taxonomy – vhodné pro slovníky s jazykovým nastavením: "Localize" (pro volbu "Translate" modul není nutný)
 • (L) Webform Localization – umožňuje mimo jiné např. překlad popisků "webform" polí
 • Multilingual Panels
 • Administration Language

Vzhled:

 • [M] Normalize
 • [MA8] Display suite
 • (S) Field group (mimo jiné umožňuje např. vytvářet vícekrokové formuláře)
 • [S] ThemeKey
 • [S] Quick Tabs (ajax mód)
 • (S) Linked Field
 • (S) Empty fields
 • (S) Modernizr
 • (S) Font Awesome Icons
 • (S) Block Class
 • (U) Sweaver | Live CSS | Livethemer | Override css | CSS Editor
 • Skinr
 • CSS Injector | Code per Node
 • @font-your-face

Off-line:

 • Maintenance Theme Selector

Responsive webdesign:

 • [R] Responsive Favicons
 • (R) Browscap
 • [SR] Breakpoints
 • změna obsahu u cílového zařízení
  • (R) Context Breakpoint – umožňuje nastavit podmínky na základě detekce velikosti, poměru stran a rozlišení enlightened
  • (R) Breakpoint Panels
  • (R) Layout yes
 • Browscap Block | Browscap CTools enlightened
 • (R) Mobile Tools enlightened
 • (R) jQuery Mobile module enlightened
 • Views Responsive Grid
 • Respond.js yes (IE8-)
 • [T] jQuery touch swipe – zpřístupňuje události dotykového displeje

Vztahy (relace):

 • Similar by Terms
 • Corresponding Entity References | Corresponding node references

Obsah:

 • [M] Views
 • [M] Date
 • [M] Link
 • [M] Email Field
 • [M8] Contact Storage | Webform
  • Webform Validation
  • Webform Multiple File Upload
 • [M] Views Slideshow | FlexSlider Views Slideshow
 • [S] Flex Slider [R] | Field Slideshow | Jssor Slider [R] enlightened
 • [M] Views Bulk Operations (VBO)
 • [M] Calendar
 • [SU] DraggableViews – ruční řazení obsahu
 • (I8) Paragraphs yes
 • [S] Flag
  • Session API – umožňuje používat Flag i pro nepřihlášené uživatele
 • [S] Insert View
 • Inline Messages | Inline Form Errors
 • Simple Google Maps
 • Read More Link enlightened
 • Masonry API - dynamické rozmisťování obsahu enlightened
 • Htmltidy
 • Menu Node Views
 • Address Field
 • FAQ Field
 • Telephone
 • Iframe
 • [8] Computed Field | Views PHP

Formulářové prvky:

 • [S] Hierarchical Select | Simple hierarchical select
 • (S) jQuery selectBox (demo)
 • (S) Chosen
 • (S) Conditional Fields
 • (S) Form Block
 • Node form columns

Komentáře:

 • [S] Disqus – externí správa komentářů (nahrazuje systémové komentáře Disqus službou – "sociální" komentáře, která nabízí více možností)

Obrázky:

 • [MRT8] PhotoSwipe | Colorbox | Juicebox HTML5 Responsive Image Galleries
  • Colorbox Node
 • [SRT] Owl Carousel
 • (S) ImageAPI Optimize (or Image Optimize) – bezztrátová optimalizace obrázků pomocí služby smushit.com enlightened
 • (S) Image Field Caption enlightened
 • [S] Imagefield Crop | EPSA Crop
 • [S] Imagecache ActionsImage Effects (Drupal8)
 • [S] Gallery formatter
 • [SR] Picture | Adaptive Image | Responsive images and styles | Adaptive Image Styles
 • (D) Hi-Res Images | Retina Images yes
 • ImageField Tokens yes
 • ImageCache Token yes
 • ImageMagick
 • Touch Icons
 • Cloud Zoom
 • Max Image Size
 • Image Resize Filter (WYSIWYG)

Multimédia:

 • [M8] Media entity | Video Embed Field (YouTube, Vimeo) | Media | Media: YouTube | MediaElement | YouTube Field | Googtube
 • [SR] FitVids

Efekty a animace:

 • Animate CSS enlightened
 • jQuery waypoints enlightened
 • Vegas Background jQuery Plugin – fullscreen background slideshow
 • Edge Suite – Adobe Edge animate
 • Simple Dialog
 • [8] Single Page Site | Single Page Website | Pageflow | OnePage
 • Scroll Reveal
 • Skrollr | Parallax Background
 • Image Preloader

Navigace:

 • [R] Responsive Menus (včetně rozbalovanání submenu na desktopu)
 • [R] Mobile sliding menu (zdarma pouze pro soukromé účely)
 • [R] Mobile Navigation
 • [R] Responsive and off-canvas menu (zdarma pouze pro soukromé účely)
 • [R] Responsive Navigation (pouze 1 kB)
 • [MPR] Superfish
 • [M8] Menu Block
 • [M] Menu attributes (Id, Name, Target, Rel, Class, Style, Accesskey)
 • [S8] Back To Top | scroll to top
 • [S] Taxonomy menu
  • Taxonomy Menu Trails enlightened
 • [S] Custom Breadcrumbs | Path Breadcrumbs (RDFa a Microdata) | Easy Breadcrumb
 • (S) Special menu items
 • (R) TB Mega Menu – responzivní menu umožňující integrovat obrázky, slideshow, video, články atd. yes
 • Menu Views – vlastní "Mega Menu"
 • Multiple Node Menu
 • Page manager redirect
 • CloudMenu
 • Taxonomy Formatter enlightened
 • Menu position – více obsahů v jedné položce menu
 • OM Maximenu

Uživatelské účty:

 • [SU] Email Registration
 • [SU] RealName | Alternate login
 • [S8] Password policy
 • Force Password Change
 • No request new password
 • Clef — log in with your phone enlightened
 • Generate Password

Oprávnění:

 • (U) Taxonomy access fix
 • (U) Menu Admin per Menu
 • (U) Publish Content
 • Access unpublished
 • Content Access | ACL | view_unpublished

Knihovny:

 • [M8] Token
 • [M] Transliteration
 • [M8] Chaos tool suite (ctools)
 • [M] Entity API
  • [M] Entity reference | Reference
 • [M] jQuery Update
 • [M] Libraries
 • [M] Variable
 • [8] Layout plugin
 • OAuth

Logika:

 • [S] Context
 • [S] Rules
  • Rules Link
 • [S] Panels
  • Panels Tabs
 • (S) Taxonomy display

Přístupnost:

 • [S8] External Links
 • (PC) Accessibility (a11y) Checklist yes
 • (PC) Node Accessibility
 • (PC) Node Accessibility Statistics
 • Accessibility
 • webReader - 9 jazyků dostupných zdarma (čeština za 250 € ročně no)
 • docreader - 24 jazyků dostupných zdarma (čeština za 250 € ročně no)

Bezpečnost:

 • [M] CAPTCHA | Honeypot | BOTCHA Spam Prevention | http:BL
 • [S] Login Security
 • [SC] Security ReviewSite Audit | md5check | Hacked! | Drupalgeddon
 • [S] Mollom – inteligentní ochrana před spamem
 • [S] Security Kit
 • [S] Username Enumeration Prevention
 • Email Verification – kontroluje opravdovou existenci e-mailu (vhodné např. proti spamu a robotům)
 • AES encryption

SEO

 • [M8] Pathauto
 • [M8] Metatag | Page Title + Nodewords + Nodewords Page Title
 • [M8] XML Sitemap | Simple XML sitemap
 • [M] Redirect
 • [M] Global Redirect
 • [S] Site map
 • [SC] SEO Checklist
 • [S] Drupal SEO Essentials (základní možnosti) | Drupal SEO Tools (rozšířené možnosti)
 • [8] Yoast SEO for Drupal
 • ShURLy enlightened
 • Shorten URLs enlightened
 • Word Link yes
 • Keyword Research
 • Content Optimizer
 • SEO Watcher

Strukturovaná data (doporučené formáty):

 • Microdata | Microformats | RDFa | RDF Extensions | Schema.org (součást Drupal 8)

Zdrojový kód:

 • [SA] HTML5 Tools
 • [SA] Fences | Semantic Fields | Field Wrappers | (Display Suite extras)
 • [SA] Semantic Views
 • (A) Clean Markup

Marketing:

 • [S] MailChimp | Simplenews + Mime Mail | Notify
 • [S] Webform Protected Downloads enlightened
 • Eloqua
 • Optimizely enlightened | Multivariate

Obchodní podmínky:

 • Splashify enlightened
 • Agreement
 • Terms of Use
 • Legal

Povinnosti:

 • EU Cookie Compliance | (silktide.com/tools/cookie-consent + google.com/intl/cs/policies/technologies/cookies)

Sociální média (Publishing Drupal 7 Content to Social Media: Part 1):

 • [8] Facebook Instant Articles
 • FB Likebox
 • Facebook Autopost enlightened - publikace obsahu přímo na Facebook (komentáře k obsahu)
 • Facebook Like Button yes
 • Drupal for Facebook yes
  • konfigurovatelné "Like" tlačítko
  • publikace obsahu přímo na Facebook (vyžaduje vlastní modul)
 • Facebook social plugins integration yes
 • Views Facebook Like
 • Facebook Comments Box | Facebook Comments Social Plugin | Field Social Comments – Facebook komentáře
 • (U) Follow yes - umožňuje zobrazit 2 konfigurovatelné bloky s odkazy na sociální média; konfigurace bloků obsahuje i několik sad ikon; odkazy je možné řadit
  • globální blok (follow "site name" on...)
  • blok dle nastavení v profilu uživatele (follow "user name" on...)
 • Social media | Service links | Widgets | Easy Social | Social Media Links Block | AddThis | AddToAny | Social Share enlightened
 • Twitter yes
 • ShareThis yes
 • Share Buttons (AddToAny) by Lockerz yes
 • Tweet
 • Tweet Board
 • Sharebar (externí modul)
 • Gigya – Social Infrastructure
 • Google +1 Plus One and Badge
 • Facebook Share
 • SexyBookmarks
 • Facebook Album Fetcher | Facebook Wall | Facebook Photo Sync

Import/Export:

 • [S8] Entity PrintPrinter, email and PDF versions | TCPDF | PrintFriendly
 • [S] Feeds
 • [S] Node export
 • Views data export

Dávkové zpracování:

 • [S] Multiupload Filefield Widget (jedno vícepoložkové pole)
 • [S] Multiupload Imagefield Widget | Plup enlightened (jedno vícepoložkové pole)
 • [S] Plupload integration (samostatné uzly) + FileField Sources Plupload enlightened (jedno vícepoložkové pole)

Automatizace:

 • [M] Job Scheduler
 • [S] Scheduler
 • Ultimate Cron yes | Elysia Cron
 • Automatic Entity Label | Automatic Nodetitles

Výkon:

 • [S] Boost
 • [S] Fast 404
 • [S] Minify
 • [S8] Advanced CSS/JS Aggregation
 • (S) Cache Expiration
 • CDN – vhodné spíše pro mezinárodní projekty
 • Zariz – 5x rychlejší způsob než Boost, Memcache a Varnish server
 • Speedy
 • Image Preloader | Image Lazyloader | JAIL / Lazy Load Formatter
 • Apache Solr Search | Google Custom Search Engine

Vývoj:

 • [M8] Devel
 • Search Krumo
 • Restrict IP
 • Maillog / Mail Developer – kontrola odesílání e-mailů (např. těch, ke kterým neznám přístupové údaje)
 • Stage File Proxy – šetří místo na lokálním disku tím, že stahuje potřebné soubory (např. obrázky) až v případě zobrazení konkrétní stránky
 • Theme Utils – zobrazení užitečných informací při tvorbě nejen responzivního vzhledu
 • ProfilerProfiler Builder – umožňují vytvořit svůj vlastní instalační profil yes
 • Image style flush
 • Coder

Synchronizace:

 • Drupal Sync

Monitoring:

 • [M] Google Analytics | Google Analytics Lite
 • [S] Site verification
 • UpTime Widget – (www.uptimerobot.comenlightened
 • PageRank Widget

Aplikace:

 • DrupalGap

Témata vzhledu (šablony):

 • [MR] Zen
 • [SR8] Omega
 • [SR8] AdaptiveTheme (WCAG 2.0 level AA, RDFa, resposive)
 • [SR8] Bootstrap
 • [R8] ZURB Foundation
 • (R) Responsive Bartik D7 - responsive, mobile-first layout (HTML5 markup, WAI-ARIA accessibility roles added to primary elements, Html5shiv, Respond.js, Selectivizr.js for IE versions 7 & 8, Collapsible menu on small screen sizes)
 • (R) Kalatheme – vyžaduje Bootstrap, Panels, JQuery Update, Libraries
 • (R) Mothership – vytváří "čístý" kód odstraňující "zbytečné" značkování (volitelně odstraňuje zanořené tagy a zvolené CSS třídy)
  • Parrot – subtéma Mothership
 • (R) Professional Theme (WCAG 2.0 level AA)
 • [S] Marinelli (WCAG 2.0 level AAA, XHTML no)
 • Zentropy (WCAG 2.0 level AA)
 • Radix – sekce přes celou šířku stránky
 • [8] Drupal8 Zymphonies Theme
 • [8] Awesome Zymphonies Theme
 • [8] BusinessGroup Zymphonies Theme
 • [8] Industrial Zymphonies Theme
 • [8] Zircon

Administrační témata vzhledu:

 • Rubic – při editaci nodu se volby nastavení zobrazují vedle obsahu, vysvětlivky polí se zobrazují automaticky (focus, hover)
 • (R) Ember – responzivní administrační téma vzhledu vhodné pro správu webu na mobilních zařízeních
 • [S8] Adminmal – mimo jiné modifikuje vzhled Admin menu
  • Adminimal Administration Menu

Propagace a reklama:

 • SimpleAds
 • Advertisement

Distribuce:

 • (R) Web Experience Toolkit – znovupoužitelné komponenty, přístupnost (WCAG 2.0 AA a WAI-ARIA)
 • (R) Spark
 • (R) Panopoly
 • [8] LeadGen – Bootstrap + Paragraphs (Banner, Carousel, Text, Tab, Grid)
 • [8] Thunder
 • Drupal Commons
 • Commerce Kickstart