Vlastní vzhled

Drupal 8

Odvozené téma:

base theme: false
 • core/modules/system/
base theme: stable
 • core/themes/stable/
base theme: classy
 • core/themes/classy/

Externí odkazy v libraries.yml:

example:
 css:
  theme:
   # External URL.
   'http://example.com/test.css':
    type: external
   # Absolute path.
   /tmp/test.css: {}
   # Protocol free.
   //cdn.com/test.css: {}
   # Stream wrapper URI.
   'public://test.css': {}
   'example://test2.css': {}

Tipy:

 • conocimientoplus.wordpress.com/2014/12/29/updating-themes-to-drupal-8-3-libraries

Drupal 7

Při vytváření vlastního vzhledu je vhodné vycházet z některého ze základních témat vzhledu, které jsou uloženy v adresáři themes a z příručky Theme Guide (en). Pro výuku jsou také vhodná témata Zen (nejepší dokumentace) a Basic (jednoduché).

 1. V sites/all/themes vytvořte adresář vlastního vzhledu např. my_own_theme.
  • název adresáře (tématu) nesmí kolidovat s názvy modulů a nesmí začínat číslem
 2. V adresáři vlastního vzhledu vytvořte vhodnou adresářovou strukturu např.:
  • color
  • design
  • fonts
  • scripts
  • translations
 3. Adresář vlastního vzhledu může obsahovat soubory:
  • my_own_theme.info (vyžadovaný)
   • od Drupalu 7 není pomlčka (-) v názvu .info souboru akceptována (téma není přístupné v administraci) 
  • styles.css - použije se pro všechna média
  • logo.png
  • screenshot.png – náhled vzhledu
  • page.tpl.php
  • box.tpl.php – obal komentářů
  • comment.tpl.php
  • template.php
  • maintenance-page.tpl.php
  • fckstyles.xml – úprava výchozího nastavení stylů (elementů a atributů) modulu fckeditor
  • node.tpl.php – výchozí zobrazení všech typů obsahů
  • node-xxx.tpl.php – upřesnění zobrazení konkrétního typu obsahu (book, image, page, story, blog atd.)
  • comment-xxx.tpl.php – upřesnění zobrazení komentáře u konkrétního typu obsahu (book, image, page, story, blog atd.)
  • block-xxx.tpl.php – upřesnění zobrazení bloku (region, module atd.)
  • page-xxx.tpl.php – upřesnění zobrazení stránky (front, node, node-edit atd.)
  • block.tpl.php – zobrazení bloků
  • ...