maintenance-page.tpl.php

Vlastní vzhled webu v offline režimu.

  1. V adresáři vlastního vzhledu vytvořte soubor maintenance-page.tpl.php např. zkopírováním souboru page.tpl.php.
  2. V sites/default/settings.php odkomentujte (i záčátek a konec pole) a definujte téma pro offline režim např.:
    $conf = array(
      'maintenance_theme' => 'my-owns-theme'
    );