Kontrola

U webových stránek je vhodné pravidelně provádět alespoň níže uvedené kontroly:

Stav

 1. Zkontrolujte aktuálnost systému, modulů a témat vzhledu.
 2. V admin/reports/status (Logy, Hlášení stavu) zkontrolujte varování a chybová hlášení systému.
 3. admin/reports/dblog (Logy, Poslední zpávy v logu) zkontrolujte zaznamenané události dle závažnosti.
 4. Site Audit (modul)

Stránky a odkazy

 1. Zkontrolujte funkčnost odkazů:
  • Link checker (modul)
  • Total Validator (komerční aplikace)
  • validator.w3.org/checklink
 2. Nastavte chybové stránky:
  • Fast 404 (modul)
  • Specify 403 and 404 error pages (Dokumentace)
   • Search 404 (modul) | CustomError (modul) | V admin/config/system/site-information (Konfigurace, Systém, Informace o webu) nastavte vhodné chybové stránky "403" a "404" např. "node"
   • Redirect 403 to User Login (modul)
 3. Zkontrolujte, zda je možné vaše stránky vytisknout:
  • Printer, email and PDF versions | PrintFriendly (modul)
  • sitepoint.com/create-a-customized-print-stylesheet-in-minutes

SEO

 1. Schema.org (modul) – usnadněte vyhledávačům práci a zobrazujte lidem relevantní informace
 2. Pathauto (modul) – nastavte "pěkná URL"
 3. Metatag (modul) – doplňte obsah o metadata
 4. Global Redirect (modul) – minimalizujte duplicitní obsah
 5. XML sitemap (modul) – zpřístupněte vyhledávačům mapu stránek, ať mohou lidem nabídnout váš obsah
 6. Nastavte si indexaci webu dle potřeb:
  • api.drupal.org/api/drupal/robots.txt/7
 7. Nespoléhejte se jen na soubor robots.txt:
  • kb.site5.com/security/how-to-automatically-block-someone-using-a-php-script/
  • kb.site5.com/security/how-to-block-bots-that-dont-respect-your-robots-txt-file/
 8. SEO Checklist (modul)
 9. developers.google.com/webmasters/mobile-sites/mobile-seo – průvodce optimalizací pro mobilní vyhledávače

Testování

 1. Prověřte funkčnost webu na příslušných zařízeních (mobile, tablet, desktop) a prohlížečích:
  • support.google.com/adsense/answer/6196932 – kontrola optimalizace pro mobily
   • google.com/webmasters/tools/mobile-friendly enlightened
 2. Zkontrolujte si web nástroji Google Webmaster Tools + Bing Webmaster Tools (služba)
 3. Ověřte si správnost kódu a přístupnost obsahu:
  • Total Validator (komerční aplikace)
  • validator.w3.org/ – HTML
  • jigsaw.w3.org/css-validator/ – CSS
  • achecker.ca/checker/ – přístupnost
 4. Prověřte funkčnost webových formulárů, odeslání a příjem příslušných e-mailů.
 5. Prověřte uživatelské účty, role a příslušná oprávnění.
 6. Uživatelské testy:
  • userfeel.com (komerční)

Soubory a databáze

 1. .htaccess
  • nastavte přesměrování "s" nebo "bez" www
  • github.com/drupal/drupal/blob/7.x/.htaccess
  • 3cwebservices.com/drupal/how-redirect-all-traffic-https-your-drupal-site
 2. V admin/config/media/file-system (Konfigurace, Média, Systém souborů) zkrontrolujte nastavení souborového systému (veřejný, privátní, dočasný).
 3. Zkontrolujte zobrazování ikony webu favicon.ico (adresní řádek, karta, oblíbené, zástupce)
 4. pantheon.io/blog/profiling-mysql-queries-better-performance

Úklid

 1. Zakažte/odstraňte:
  • testovací obsah
  • zkušební uživatelské účty
  • vývojové moduly
  • pomocná vývojová nastavení např. v tématu vzhledu
 2. V admin/config/development/logging (Konfigurace, Vývoj, Logování a chyby) zakažte zobrazování chybových zpráv.

Bezpečnost

 1. admin/config/people/accounts (Konfigurace, Uživatelé, Nastavení účtu) povolte registraci/zřizování nových účtů "pouze administrátoři", nejedná-li se ovšem o web, kde je samostatná registrace uživatelů žádoucí.
 2. U všech souborů (kořen webu, modules, sites, themes atd.), které mají celý název psán velkými písmeny zakažte pomocí oprávnění k souboru jejich zobrazení přes webový prohlížeč.:
  • COPYRIGHT.txt
  • CHANGELOG.txt
  • INSTALL.txt
  • INSTALL.mysql.txt
  • INSTALL.pgsql.txt
  • INSTALL.sqlite.txt
  • LICENSE.txt
  • MAINTAINERS.txt
  • README.txt
  • UPGRADE.txt
  • sites/all/modules/README.txt
  • sites/all/themes/README.txt
 3. Pomocí oprávnění znepřístupněte:
  • install.php
 4. Zkontrolujte nastavené oprávění k souborům a adresářům:
  • drupal.org/node/244924
 5. Password policy (modul)
 6. QA Checklist (modul)
 7. Security Review (modul)
 8. Používáte-li SSL certifikát, zkontrolujte správnost jeho instalace:
 9. Další info viz drupal.org/security/secure-configuration

Výkon

 1. Používejte vhodné rozměry a kvalitu obrázků pro konkrétní cílová zařízení (mobil, tablet, desktop atd.):
  • Picture (modul) 
 2. Místo "externích" fontů používejte radějí "interní":
  • localfont.com
  • fontsquirrel.com/tools/webfont-generator
 3. V admin/config/system/cron (Konfigurace, Systém, Cron) vypněte vestavěný cron a nastavte spouštění cronu na serveru:
  • drupal.org/cron
  • Elysia Cron (modul)
 4. V admin/config/development/performance (Konfigurace, Vývoj, Výkon) povolte mezipaměť a komprimaci:
  • drupal.org/node/326504
 5. Zakažte všechny nepoužívané a nepotřebné moduly např.:
  • color, comment, dashboard, help, locale, search, shortcut, overlay, toolbar atd.
  • všechny "UI" moduly
  • "Update Manager" modul
 6. Používate-li Views:
  • pokud je to možné, povolte "Time-Based caching" (záložka Advanced)
  • místo "Full pager" používejte raději "Mini pager" nebo modul "LitePager"
  • Views content cache (modul)
 7. Advanced CSS/JS Aggregation (modul)
  • drupal.stackexchange.com/questions/107311/eliminate-render-blocking-javascript-and-css-in-above-the-fold-content
 8. Minify (modul)
  • minifycode.com
 9. Boost (modul)
  • Cache Expiration (modul) – drupal.org/node/2158615
 10. Performance and Scalability Checklist (modul)
 11. CDN (modul) | CloudFlare (služba)
 12. Přidejte vhodné indexy u nejvíce datazovaných tabulek a polí:
  • (modul Devel , Display query log)
   • stackoverflow.com/questions/3002605/how-to-add-indexes-to-mysql-tables
 13. Zkontrolujte rychlost načítání stránek:
  • webpagetest.org
  • developers.google.com/speed/pagespeed/insights enlightened
  • tools.pingdom.com/fpt
  • gtmetrix.com
 14. Open Source Web Performance Dashboard
 15. mod-pagespeed (nastavení serveru)

Zálohování

 1. Povolte revize obshu:
  • Node Revision Restrict (modul)
  • Diff (modul)
  • drupal.org/node/320614
 2. Backup and Migrate (modul) – lokálně i vzdáleně
  • ověřte funkčnost záloh
 3. Vytvořte úplnou off-line zálohu obsah webu např. pomocí aplikace HTTrack Website Copier

Návštěvnost

 1. Google Analytics (modul)
  • z důvodu vyššího výkonu povolte "Locally cache tracking code file"
  • gachecker.com

Dokumentace

 1. Vytvořte:
  • přehled účtů a oprávnění
  • uživatelský manuál
  • kompletní dokumentaci projektu

FAQ

 • googlewebmastercentral.blogspot.com.br/2015/04/faqs-april-21st-mobile-friendly.html