Migrace jiných systémů do Drupalu

Terminologie:

Drupal Wordpress Joomla/Mambo
Page (stránka) Static Content (statický obsah)
Story (článek) Post (příspěvek) Dynamic Content Item (dynamický obsah)
Vocabulary (slovník)
  • Taxonomy term (termín taxonomie)
    • Taxonomy term (termín taxonomie)
Category (kategorie)
  • Term (termín)
    • Term (termín)
Section (sekce|rubrika|oddíl)
  • Section Title (...)
    • Category (...)
Theme (téma vzhledu) Template
Module (modul) Plugin (zásuvný modul) Component
Block (blok) Widget Module
Input filter   Mambot/Plugin
Primary Links   Menu-Horizontal
Navigation   Menu-Vertical
administrační rozhraní (např. modul Administration Menu)   Back-end (...)
Clean URL (čisté URL)   SEF (Search Engine Friendly – ...)
Teaser (úvodník – může se lišit od prvního odstavce textu "Body")   Introtext (úvodní text)
Body (hlavní obsahová část)   Maintext (hlavní text)
Breadcrumb (drobečková navigace)   Pathway (cesta)
Forum discussion (diskusní fórum)
Editor (editor|redaktor)
Search (hledání)
Region (oblast)
Comment (komentář|poznámka)
Subject / Title (předmět|téma / název|nadpis)
Preview (náhled)
HTML tag (HTML tag)
View (zobrazit|vidět)
Edit (upravit)
Advertising / Banner (reklama/baner)
Log in / Log out (přihlásit / odhlásit)
Profile (profil)
Avatar (avatar)
Access control (řízení přístupu)
Log (záznam)
Cache (mezipaměť)
Site maintenance (údržba webu)
RSS feed (RSS zdroj)
Parent-Child (nadřízený-podřízený)
Snippet (úryvek|výstřižek|fragment)