Příprava

Předpokladem instalace je funkční lokální server, nebo webhosting (en) s podporou PHP a MySQL (PostgresSQL).

MySQL databáze

  1. Pomocí phpMyAdmin (případně pomocí rychlejší aplikace Adminer – správa databáze pomocí jednoho PHP souboru) nebo jiným způsobem, vytvořte databázi s názvem např. drupal s výchozím porovnáním utf8_general_ci. Při přihlašování k phpMyAdminu zvolte Language: Česky – Czech (utf-8).
  2. Pro bezpečnější přístup k databázi (u webhostingu máte většinou pouze jednoho uživatele databáze a další vytvářet nemůžete):
    • vytvořte uživatele např. user a přidělte mu oprávnění uvedená v souboru INSTALL.mysql.txt uloženém v aktuální verzi Drupalu, ale pouze k databázi drupal tj. oprávnění:
      • GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER