page.tpl.php

Soubor modules/system/page.tpl.php obsahuje šablonu stránky.

Promměnné souboru page.tp.php
Drupal 5 Drupal 6 Poznámky
Globální proměnné
  $base_path Adresa instalace Drupalu (vetšinou /)
  $css Pole CSS souborů aktuální stránky
  $directory Adresář aktuálního tématu vzhledu
  $is_front TRUE pokud je aktuální stránka úvodní stránkou (používá se společně s $mission)
  $logged_in TRUE pokud je uživatel přihlášen
  $is_admin TRUE pokud má uživatel oprávnění přístupu k administrační stránce
Metadata stránky
$language $language->language Textová reprezentace jazyka (en, cs...)
$language->dir Směr textu (ltr, rtl)
  $head_title Modifikovaná verze názvu stránky pro použití v elementu <title>
  $head Metadata, klíčová slova atd.
  $styles Připojení všech CSS stylů stránky (moduly, téma vzhledu atd.)
  $scripts Načtení JavaScript souborů a nastavení stránky

$body_classes Aktuální CSS třídy stránky: front / not-front,  logged-in / not-logged-in, page-... (node, admin, user...), node-type-... (page, story...), two-sidebars / one-sidebar sidebar-left / one-sidebar sidebar-right / no-sidebars
Identita stránky
$base_path $front_page Adresa úvodní stránky
  $logo Cesta k logu webu
  $site_name Název webu (zobrazení je možné povolit / zakázat v nastavení tématu vzhledu)
  $site_slogan Slogan webu (zobrazení je možné povolit / zakázat v nastavení tématu vzhledu)
  $mission Poslání webu (zobrazení je možné povolit / zakázat v nastavení tématu vzhledu)
Navigace
  $search_box Vyhledávací formulář (zobrazení je možné povolit / zakázat v nastavení tématu vzhledu)
  $primary_links Primární odkazy navigace (pokud jsou nastaveny)
  $secondary_links Sekundární odkazy navigace (pokud jsou nastaveny)
$sidebar_left $left Levý postranní pruh
$sidebar_right $right Pravý postranní pruh
Obsah stránky
  $header Identifikace bloku hlavičky
  $breadcrumb "Drobečková" navigace aktuální stránky
  $tabs Záložky s možnostmi aktuální stránky (např. Zobrazit, Upravit...)
  $tabs2  
  $title Název aktuální stránky

$show_messages  
  $messages Stav a chybová hlášení (zvýrazněte pomocí CSS)
  $help Dynamický text nápovědy (většinou pro stránky administrace)
  $content Hlavní obsah aktuální stránky
  $feed_icons Řetězec všech ikonek aktuální stránky (např. Syndikovaný obsah RSS)
Patička
  $footer_message Zápatí webu definované v administraci stránek (Informace o webu)

$footer Oblast zápatí webu
Uzavírací data
  $closure Závěrečná uzavírací značka pro všechny moduly, které mění stránku (uvádějte až za veškerým dynamickým obsahem)

Poznámka:
Pomocí snippetů můžete např. zobrazit uvítání uživatele, nebo upozornit na to, že uživatel ještě není registrován.