Odvozený vzhled

Odovzený vzhled (sub téma) staví na základním tématu vzhledu, čímž vývojářům a designerům šetří mnoho práce.

Dokumentace: Creating a sub-theme

  1. Pro odvozené téma vzhledu vytvořte nový vlastní adresář např. sites/all/theme/my_subtheme (odvozený vzhled může být umístěn "kdekoli" v Drupal struktuře).
  2. Při vytváření odvozeného vzhledu postupujte stejně jako při vytváření vlastního vzhledu (do adresáře s odvozeným vzhledem umisťujte soubory a adresáře), přičemž práci si ulehčíte tím, že budete vkládat pouze odlišné soubory od "základního" vzhledu.
  3. Odvozený vzhled musí obsahovat alespoň soubor s příponou .info např. my-subtheme.info.
  4. Odovzený vzhled sdílí CSS, JavaScript, šablony (*.tpl.php), template.php, náhled.
  5. Odvozený vzhled nesdílí theme-settings.php, logo, favicon, color (modul integraci) a některá nastavení z .info souboru (regions, core version, color info).

Příklad:

name = Odvozené téma vzhledu
description = Popis odvozeného tématu
core = 6.x
engine = phptemplate
base theme = nazev-zakladniho-tematu
stylesheets[screen, projection][] = styles/my-derived-styles.css
scripts[] = my-derived-scripts.js

Název odvozeného tématu je uložen v proměnné $theme_key(hodí se např. při úpravách cest k obrázkům nebo pro třídy CSS):

<?php
  global $theme_key;
  print $theme_key;
?>