Vícejazyčný web

Drupal 8
 • ostraining.com/blog/drupal/d8-multi-lingual
 • drupal.org/project/multilingual_demo
  • drupal8multilingual.org/workshop
 • PHP 5.4.5+
  • např. .htaccess
   • AddHandler application/x-httpd-php54 .php
 • povolit moduly
  • Content Translation
 • přidat požadované jazyky
 • v admin/config/regional/content-language u požadovaných typů obsahu
  • v sekci Custom language settings povolte
   • Custom menu link
   • Custom block
   • Obsah
   • Termín taxonomie
   • (Comment)
   • (Shorcut link)
   • (User)
  • u požadovaných položek
   • povolte možnost překladu (Translatable)
   • volitelně povolte Show language selector on create and edit pages
 • obsah bloků není možné ve verzi Drupal 8.0.2 překládat => vytvořit pro každý jazyk samostatný blok
 • Views je možné překládat v Nastavení -> Configuration translation -> View
 • Drupal 8.0.0-beta6+134-dev doplnit o patch
  • drupal.org/node/2408439#comment-9566121 (podpora více jazyků)
  • drupal.org/node/2389735#comment-9465731 (podpora subtémat)
  • spustit update.php a vymazat cache

 • admin/config/regional/language/detection
  • URL
   • Path | Domain
 • admin/config/regional/language/edit/en
  • Enable interface translation to English – umožňuje změnit výchozí angličtinu (např. Log out na Sign out)
 • admin/structure/block
  • Language switcher
 • admin/config/regional/translate
  • Export | Import
 • admin/people/permissions