Uživatelé

 1. V admin/people (Uživatelé):
  • upravte nastavení vlastního účtu (1. vytvořený účet nemá žádná omezení):
  • obrázek uživatele
  • časová zóna
   • můžete vytvořit účet pro webmastra (1. vytvořený účet bez omezení používat jen pokud je to nutné)
   • v případě potřeby přidejte další uživatele
 2. V admin/people/permissions/roles (Uživatelé, Role) můžete upravovat uživatelské role, např. vytvořit roli webmaster.
 3. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) je možné upravovat oprávnění uživatelských rolí.

Uživatelské nastavení

V admin/config/people/accounts (Konfigurace, Nastavení účtu) je možné nastavit způsob registrace, podpisy, podporu obrázků uživatelů a upozorňovací e-maily:

 • Registrace a rušení:
  • Pouze administrátoři
 • můžete povolit podpisy
 • podpora obrázků uživatelů:
  • adresář pro obrázky: user/picture
  • můžete upravit texty e-mailů

Zobrazení autora

V admin/structure/types (Struktura, Typy obsahu) je možné zvolit u kterého typu obsahu se bude zobrazovat autor (případně i jeho obrázek). Viz sekce Nastavení zobrazení.