Taxonomie

Obecně se kategorizace obsahu nazývá Taxonomie:

 • obecný pojem pro kategorie, štítky a případně další entity
 • účelem je třídění obsahu za účelem zlepšení použitelnosti webu (rychlejší navigace než při procházení chronologicky seřazeného obsahu dle datumu vydání)
 • kategorie a štítky se navzájem doplňují
 • při představě, že web je kniha, mohou být chápány kategorie jako kapitoly v obsahu knihy a štítky jako indexy v rejstříku

Správné navržení struktury webu je velmi obtížné a většinou vzniká postupně.

Kategorie

 • primární rozdělení obsahu na logické celky
 • základní struktura, volitelně i hierarchická, by měla být navrženy dopředu (dle plánovaného obsahu)
 • mělo by se jednat o obecné téma pro danou oblast (kategorie by se neměli „překrývat“)
 • obsah by měl být zařazen vždy pouze do jedné kategorie (v případě „překryvu“ kategorií raději zvolte obecnější pojem)
 • pokud máte se vám stává, že máte potřebu obsah zařadit do více kategorií, zamyslete se, zda by nebylo vhodnější změnit strukturu kategorií, případě udělat z některých kategorií štítky
 • účelem kategorií je seskupení obsahu (měli by návštěvníkovi pomoci identifikovat, čim se web zabývá)
 • kategorie bývá zpravidla povinná položka
 • měně kategorií je někdy více, neboť v každé kategorii by měl přibývat nový obsah…
 • kategorie si můžeme představit např. jako jednotlivé „kapitoly v obsahu knihy“

Štítky (tag)

 • sekundární třídění obsahu, které s kategoriemi nijak nesouvisí
 • vznikají postupně dle aktuálních témat
 • používají se k propojení tématických obsahů (spojují různé obsahy, které spolu v základním dělení dle kategorií nemusí nijak souviset, ale mají společné téma)
 • popisují specifické detaily obsahu
 • nemohou mít hierarchickou strukturu
 • jsou volitelné
 • zlepšují použitelnost webu
 • z často používaného štítku se může stát podkategorie, ale jen v tom případě, že je kategorie dostatečně obecná
 • pomáhají návštěvníkům snadno najít starší tématické články
 • obecně je doporučeno max. 10 štítků u jednoho článku
 • měly by co nejvíce vystihovat obsah článku
 • štítky si můžeme představit např. jako „indexy v rejstříku knihy“, které tvoří známé výrazy propojující tématický obsah

Příklady kategorizace obsahu

Filmové novinky:

 • Kategorie: Akční, Komedie, Dobrodružné, Dokumentární, Historické, Kriminální, Pohádky, Romantické, Sci-fi, Taneční, Válečné, Westerny, Životopisné
 • Štítky: „jména herců“

Zpravodajský web:

 • Kategorie: Sport, Kultura, Cestování, Zdraví, Ekonomika
 • Štítky: Plavání, Muzeum, Praha, Divadlo, Film

Osobní blog:

 • Kategorie: Jídlo, Hudba, Cestování, Knihy
 • Štítky: Pizza, Těstoviny, Kuřecí maso

Sociální média:

 • Kategorie: Návody, Novinky, Případové studie, Nástroje
 • Štítky: Facebook, Google+, Twitter, Instagram

Inzeráty:

 • Kategorie: Nákup, Prodej
 • Štítky: Auto, Moto, Práce, Seznamka, Stavba, Nábytek

Další možnosti kategorizace obsahu

 • vlastní typy obsahu (produkty, kurzy, zaměstnanci, dokumenty)
 • relace mezi všemi výše jmenovanými
 • formáty příspěvků

Doporučení:

 • Nepoužívejte názvy kategorií a štítků v URL adresách jednotlivých článků (mujweb.cz/kategorie/2016/clanek)!
 • Web by měl být funkční i při případné změně struktury webu.
 • Nevytvářejte web pro vyhledávače a roboty, ale pro lidi!
 • Web považujte za knihu, která se neustále vyvíjí.