Cookie

Pokud v souboru /sites/default/settings.php odkomentujete níže uvedenou proměnnou, může být uživatel přihlášen při přechodu mezi všemi doménami multisite webu.

$cookie_domain = 'example.com';