Site verification

Pomáhá s procesem ověření (autentizace) vlastnictví webu u služeb Google Webmaster Tools, Google Apps, Bing Webmaster Central, Yahoo! Site Explorer, Yandex.ru, Majestic SEO a libovolné další služby používající metodu ověření na základě META tagů nebo metodu ověření pomocí souboru.

  1. Rozbalte modul Site verification 7.x-1.0 do adresáře sites/all/modules.
    • (u verze 7.x-1.0 je pro majestic.com třeba aplikovat patch 1694022.)
  2. V admin/modules (Moduly) modul povolte.
  3. admin/config/search/verifications (Nastavení, Vyhledávání a metadata, Verifications) přidejte požadovaná ověření.

Podobné moduly:

  • Google Apps Verification – pouze pro Google aplikace
  • Meta tags - umožňuje ověření pomocí META tagů, ovšem ne pomocí souborů