Actions

Umožňuje definovat akce (spouštěče, triggery), které budou spuštěny na základě určitých událostí (např. pošli e-mail administrátorovi, když je vytvořen nový příspěvek).

Modul Actions byl implementován do jádra systému Drupal 6 jako modul s názvem Trigger.

  1. Rozbalte modul Actions 5.x-2.4 do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  3. V admin/user/access (Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
  4. V admin/settings/actions (Administrace, Nastavení webu, Actions) je možné vytvářet nové konfigurovatelné úkoly, které systém může provádět.
  5. V admin/build/trigger/node (Administrace, Prvky webu, Triggers) je možné vytvářet události které se mají stát.

Další moduly:

  • Workflow
  • Triggerunlock (verzi 6 lze použít i pro Drupal 5)

Jedním modulem Workflow-ng je možné nahradit moduly Actions a Node Triggers.