Scheduler

Umožňuje naplánovat zveřejnění nebo skrytí obsahu ve stanovených termínech.

Datum je možné zapisovat jako prostý text nebo pomocí Javascriptového kalendáře  (JSCalendar v Drupalu 5, Date Popup v Drupalu 6). JSCalendar je součástí modulu Javascript Tools. Date Popup modul je součástí modulu Date.

Upozornění:

 • ke správné funkci je vyžadován funkční cron
 • Scheduler umožňuje pouze naplánovat zveřejnění nebo skrytí uzlů (pokud potřebujete naplánovat jakékoli jiné činnosti můžete využít moduly Workflow, Rules nebo Actions)

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul Scheduler 7.x-1.1 do adresáře sites/all/modules.
 2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
 3. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
 4. admin/content/types (Administrace, Správa obsahu, Typy obsahu) povolte Scheduler u příslušných typů obsahu.
  • Publishing
   • povolte Enable scheduled publishing for this content type
   • povolte Change content creation time to match the scheduled publish time
  • Unpublishing
   • povolte Enable scheduled unpublishing for this content type
 5. Datum a čas zveřejnění nebo skrytí je poté možné nastavit při úpravách příslušného obsahu.

Překlady:

 • Scheduling options
  • Možnosti plánování
 • Publish on
  • Zveřejnit
 • Unpublish on
  • Skrýt
 • Leave blank to disable scheduled publishing.
  • Nevyplňujte, pokud nechcete použít plánované zveřejnění.
 • Leave blank to disable scheduled unpublishing.
  • Nevyplňujte, pokud nechcete použít plánované skrytí.

Další moduly:

 • Auto archiver
 • Job Scheduler