Views Bulk Operations (VBO)

Rozšiřuje možnosti modulu Views o dávkové operace, které lze aplikovat na vybrané uzly, uživatele nebo komentáře.

Instalace a nastavení

 1. Nainstalujte modul Views.
 2. Rozbalte modul Views Bulk Operations (VBO) 6.x-1.7 (5.x-1.4) do adresáře sites/all/modules.
 3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) povolte moduly:
  • Actions permissions
  • Views Bulk Operations
 4. admin/build/views/add (Administrace, Prvky webu, Views, Add) vytvořte nový pohled:
  • přidejte stránkové zobrazení
  • upravte Style na Bulk Operations
  • zvolte požadované operace
  • zvolte požadovaná pole
  • u stránkového pohledu přiřaďte požadovanou cestu
 5. Zobrazte si vytvořený pohled.

Další moduly:

 • VBO Context menu
 • Node export

Moduly Comment Manager a Node Reminder by mohly seznam akcí rozšířit o hromadné posílání e-mailů.