Charts

Umožňuje vytvářet grafy, tj. transformovat data na informace.

Stejná vstupní data mohou být zobrazena 3 rozdílnými výstupními službami:

 • Google Chart: obyčejné obrázky generované servery Googlu, omezeno na 50 000 dotazů na uživatele a den
 • Open Flash Chart: flash varianta, zdarma (vyžaduje modul Open Flash Chart API)
 • FusionCharts: efektní flash varianta, komerční produkt

Instalace a nastavení

 1. Volitelně nainstalujte modul Open Flash Chart API.
 2. Rozbalte modul Charts 6.x-1.0-alpha6 do adresáře sites/all/modules.
 3. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) povolte požadované moduly v sekci Charts.
 4. V admin/settings/charts (Administrace, Nastavení webu, Charts) můžete upravit výchozí nastavení.
 5. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
 6. Příklady grafů viz documentation.

Zatím neumožňuje zobrazit všechny možnosti, které nabízí modul Open Flash Chart API.

Další modul:

 • Diagnostic Tools
 • Views Calc
 • Colorpicker

Podobné moduly:

 • Charts And Graphs + Views Charts
 • FusionCharts

Příklad grafu:

<?php
$data = array(
 '#plugin' => 'openflashchart', //google, openflashchart
 '#type' => 'line2D', //openflashchart(line2D, pie2D, vbar2D, vbar3D)
 '#width' => '100%',
 '#height' => 200, //in pixels
 '#title' => t('Testing Chart'), // The chart title
 array(
 '#legend' => t('Revenue'),
 10, 20, 55, 72, 45, 50,
 ), // First series
 array(
 '#legend' => t('Profit'),
 array('#value' => 35, '#label' => t('Jan')),
 array('#value' => 25, '#label' => t('Feb')),
 array('#value' => 75, '#label' => t('Mar')),
 array('#value' => 50, '#label' => t('Apr')),
 array('#value' => 23, '#label' => t('May')),
 array('#value' => 12, '#label' => t('Jun')),
 ), //Second series
); //Charts
return charts_chart($data);
?>

 


Nastavení barev viz issue 556914:

$data = array(
 '#color' => array('#background' => '666'),
 array(
  array('#value' => 60, '#label' => t('60%'), '#color' => '000'),
  array('#value' => 25, '#label' => t('25%'), '#color' => '333'),
  array('#value' => 10, '#label' => t('10%'), '#color' => '666'),
  array('#value' => 5, '#label' => t('5%'), '#color' => '999'),
 ),
);
return charts_chart($data);

Issue souboru /modules/charts/openflashchart/openflashchart.inc:

Oprava velikosti nadpisu:

$chart->set_title($data['#title'], '{font-size: 20px;}');

Doplnění legendy:

$chart->line(1, $color, $data[$series]['#legend'], 10);

Oprava nastavení barvy pozadí

$chart->set_bg_colour($data['#color']);