Download_count

Poskytuje počítadlo stažení přiložených souborů (vyžaduje ovšem neveřejný systém souborů).

  1. Rozbalte modul Download_count 6.x-1.3 (5.x-1.0) do adresáře sites/all/modules.
  2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
  3. V admin/settings/download_count (Administrace, Nastavení webu, Download counter) je možné upravit výchozí nastavení.
  4. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) případně u Drupalu 5 admin/user/access (Administrace, Uživatelé, Kontrola přístupu) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.
  5. V download_counter (Download counter) je možné vidět přehled stahovaných souborů.
  6. V admin/reports/dblog (Administrace, Logy, Nejnovější záznamy v logu) se zaznamenávají záznamy o úspěšném nebo neúspěšném (obvykle robot) stažení souboru.

Poznámka:

Nepočítá stažení souborů obsažených přímo ve stránce např. modul FileField.