Devel

Sada užitečných nástrojů pro vývojáře modulů, témat vzhledu a kontrolu uživatelských oprávnění:

 • automatické generování uživatelů, kategorií, obsahu a komentářů
 • umožňuje pod každou stránkou zobrazit přehled databázových dotazů a využití paměti
 • statistika výkonu webu
 • bloky
  • spuštění vlastního PHP
  • rychlý přístup k nástrojům vývojáře
  • přepnutí uživatele
  • zobrazení přehledu oprávnění k aktuálnímu obsahu
 • podrobné informace o tématu vzhledu
 • zobrazení výstupních hodnot proměnných
  • funkce dprint_r() nebo dpm(), print_r(), var_dump(), dsm()
   • dpm($variables,"description");
   • print dsm($variables);
  • funkce kpr() – zobrazení obsahu proměnné (vhodné pro menší proměnné)
   • <?php kpr($object); ?>
  • funkce dd() – nic nezobrazuje, ale uloží obsah proměnné do files/tmp (vhodné tam, kde již kpr() nestačí)

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul Devel 7.x-1.2 do adresáře sites/all/modules.
 2. V modules (Moduly) povolte požadované moduly.
 3. V admin/config/development/devel (Konfigurace, Devel settings) je možné upravit výchozí nastavení.
 4. V admin/structure/block (Struktura, Bloky) povolte požadované bloky.
 5. V admin/people/permissions (Uživatelé, Oprávnění) nastavte oprávnění jednotlivých uživatelských rolí např.:
  • Switch users
 6. V admin/config (Konfigurace) je možné v sekci Vývoj vygenerovat a odstranit slovníky, termíny, uživatele, (Hlavní) menu, obsah a jeho komentáře a přílohy.

Tipy

 • V admin/structure/menu/manage/devel (Struktura, Menu, Vývoj):
  • Theme registry je možné zobrazit veškeré aktuální informace – cesty k funkcím, k preprocesům, k šablonám atd. enlightened
  • PHPinfo() je možné zobrazit důležité serverové informace enlightened
 • Administration menu – v kombinaci s modulem Devel umožňuje např. vidět stránky z pohledů různých rolí (tato funkce je přístupná z odkazu Admin menu Odhlásitenlightened
 • Drupal 8 umožňuje v settings.php zapnout "ladění výstupu" Twig configuration settings and debug output

Další moduly:

 • Search Krumo – při použítí funkce kpr() je zobrazena přímo cesta k objektům yes
 • Theme developer
 • Drupal For Firebug
 • Devel images provider – umožňuje zvolit zdroj automaticky generovaných obrázků