Noindex External Links

Modul definuje filtr, který je aplikován na obsah, komentáře a vlastní obsah bloků (odkazy v blocích vytvořené moduly, šablonou tématu a CCK pole Links fitrovány nejsou). Úplná kontrola nad indexací externích odkazů umožňuje:

 • obalit odkaz do tagu <noindex>, zamezující indexaci pro Yandex a Rambler
 • přidat atribut rel="nofollow", který respektuje pouze Google
 • zvolit seznam povolených nebo zakázaných domén (odkazy z vlastní domény jsou vždy pro indexaci povoleny)

Instalace a nastavení

 1. Rozbalte modul Noindex External Links 6.x-1.0 do adresáře sites/all/modules.
 2. V admin/build/modules (Administrace, Prvky webu, Moduly) modul povolte.
 3. V admin/settings/noindex_external_links (Administrace, Nastavení webu, Noindex External Links) můžete upravit výchozí nastavení:
  • zatrhněte: Add attribute rel="nofollow" to links
  • <NOINDEX> format: Valid
 4. V admin/settings/filters (Administrace, Nastavení webu, Formáty textu) povolte u zvolených formátů textu Noindex External Links filter.
 5. V admin/user/permissions (Administrace, Uživatelé, Oprávnění) je možné upravit oprávnění jednotlivých uživatelských rolí.

Poznámky:

 • zavržený element <noindex> nepoužívám (zobrazuje pomocné znaky ve výsledcích vyhledávání )
 • v případě potřeby je možné nastavit zákaz indexace obsahu např. u konrétního views:
  • verze pro Drupal 7
   • function TEMPLATENAME_preprocess_views_view(&$variables) {
     if ($variables['view']->name == 'views_name') {
       $meta_robots = array(
       '#type' => 'html_tag',
       '#tag' => 'meta',
       '#attributes' => array(
        'name' => 'robots',
        'content' => 'noindex, nofollow, noarchive',
       )
      );
       drupal_add_html_head($meta_robots, 'robots');
     }
    }
  • verze pro Drupal 6
   • function TEMPLATENAME_preprocess_views_view(&$variables) {
     if ($variables['view']->name == 'views_name') {
       drupal_set_html_head('<meta name="robots" content="noindex, nofollow, noarchive" />');  
     }
    }

Podobný modul:

 • Nofollow List – pouze atribut nofollow
 • Node noindex
 • Meta tags Node Type