Content Optimizer

Zlepšuje on-page faktory SEO optimalizace kontrolou použití osvědčených postupů.

(admin > reports > content analysis)

Vyžaduje modul:

  • Content Analysis

Doporučené moduly:

  • Meta Tags (nebo Page Title + Nodewords)
  • Drupal SEO Tools (nebo Drupal SEO Friend (Tools & Reports) – for reporting in a node list format)

Další moduly:

  • Keyword Research

Podobné moduly: