XML Sitemap

Automaticky vytváří soubor sitemap.xml, který pomáhá vyhledávačům udržovat aktuální výsledky vyhledávání:

 • automaticky upozorňuje vyhledávače na aktualizaci mapy webu
 • kromě obsahu může obsahovat i položky menu, taxonomii a uživatelské profily
 • umožňuje definovat výchozí a vlastní váhu u typu obsahu, menu, kategorii, uživatelů a rolí

Instalace a nastavení

 1. Nainstalujte modul Path a povolte čistá URL.
 2. Rozbalte modul XML Sitemap 7.x-2.0-beta3 do adresáře sites/all/modules/.
 3. V admin/modules (Moduly) povolte požadované položky modulu XML sitemap:
  • např. všechny kromě XML sitemap user
 4. V admin/config/search/xmlsitemap (Konfigurace, XML sitemap) je možné upravit výchozí nastavení:
  • Search engines
   • zatrhněte nejlépe všechna Submit the sitemap to the following engines
   • frekvence odesílání sitemap: 1 den
  • Nastavení
   • zvýšením hodnoty Maximum number of sitemap links to process at once urychlíte prvotní vygenerování souboru sitemap.xml z již existujících dat webu
   • povolte viditelnost a nastavte výchozí váhu u požadovaných položek úvodní stránky, obsahu, menu, taxonomie atd.
   • (...pokud používáte pro výběr jazyka webu prefix (admin/config/regional/language), zatrhněte: Add all the links to the default language sitemap...)
 5. Do souboru robots.txt vložte a upravte řádek s adresou Vašeho webu:
  # Sitemap
  Sitemap: http://tomas.dankovi.info/sitemap.xml
 6. Pokud chcete ze sitemap.xml odstranit text "Generated by the Drupal XML sitemap module.", existuje několik možností:
  1. V nastavení modulu XML Sitemap zakaže XSL výstup.
  2. Můžete přepsat cestu ke svému vlastnímu XSL souboru 'xmlsitemap.xsl'.
  3. Použijte modul String Overrides a nahraďte text Generated by... prázdným řetězcem. enlightened
  4. Do settings.php vložte prázdný řetězec nebo vlastní text:
   • # XML Sitemap
    $conf['locale_custom_strings_cs'][''] = array(
     'Generated by the <a href="@link-xmlsitemap">Drupal XML sitemap module</a>.' => '',
    );

Další moduly:

 • Site verification
  • Google
   • volitelně si můžete vytvořit účet a zaregistrovat URL webu do Google Webmaster Tools
    • ověrte stránky pomocí souboru
   • do pole Verification link vložte název ověřovacího souboru
 • Elements
 • Checkall
 • RobotsTxt

Tip: Pokud při kombinaci modulů XML Sitemap a Search 404 není výchozí mapa webu dostupná, stačí výchozí sitemap odstranit a vygenerovat znovu.


Časté chyby v souboru Sitemap.xml: besteto.cz/sitemap-xml-chyby